کتاب گوشه نشین

اثر اوژن یونسکو از انتشارات ققنوس - مترجم: بهاره مرادی-ادبیات داستانی

In his only novel, the celebrated dramatist has choen as his main character a man who is bothe utterly banal yet strangely touched with grace, a lowly clerk who is none-the-less prey to luminous visions. At 35 he quits the "rat-race" thanks to an unexpected inheritance and devote himself to his secret passion: observing and meditating on the human condition. "It may well be" wrote the French critic Fracois Nourissier in Le Point, "that in a few years we will come to realize that The Hermit is one of the essential works of our time, probing and detailing the illness of our century.


خرید کتاب گوشه نشین
جستجوی کتاب گوشه نشین در گودریدز

معرفی کتاب گوشه نشین از نگاه کاربران
می دانست که من مثل بقیه ی مردم نیستم، آدم قدرشناسی ام. با وجود این من هم مثل همه ی آدم ها هستم، مثل همه ی آدم های عصر خودم : شکاک، سرخورده، خسته کننده، خسته، و موجودی زنده بدون انگیزه; تا جایی که بتوانم کم کاری می کنم. کمی هم شکمو هستم، غذا و نوشیدنی خوب گاهی برای فرار از این تلخی و ملالِ همه گیر و جهانی چیز خوبی است.


مشاهده لینک اصلی

کتابی در باره داستان آدم هایی که در زندگی شان داستانی ندارند.

کتابی تلخ، عمیق و تامل برانگیز، با رگه هایی روشن از پوچی و یاس

خوندن ش رو به کسانی که اندیشه موجود در رمان ها را به
داستان و ماجرای اون ها ترجیح میدهند پیشنهاد می دهم

من کتاب را با ترجمه بسیار خوب خانم بهاره مرادی و چاپ اول نشر خوب ققنوس خوندم

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب گوشه نشین


 کتاب شهر فرنگ
 کتاب دسامبر رئیس دانشکده
 کتاب داستانی زمستانی
 کتاب در تنگ
 کتاب شب آتشین
 کتاب خاطرات آدم و حوا