کتاب گشت شبانه

اثر پاتریک مودیانو از انتشارات نیماژ - مترجم: سیلویا بجانیان-ادبیات داستانی

گشت شبانه دومین رمان مودیانو است که در فضایی میان واقعیت و خیال داستانی را درباره‌ی فرانسه‌ی در دست اشغال ارتش نازی روایت می‌کند که تم اصلی آن پاسخ به سوالی است درباره این‌که چه کسی را می‌توان خائن به وطن دانست و چه کسی را نه؛

قهرمان این داستان یکی از کارمندان بخش گشتاپو در ارتش آلمان است که به شکلی اتفاقی و در حین انجام یک ماموریت به عنوان عضوی از ارتش مقاومت فرانسه در می‌آید و در کشاکش میان بودن در گشتاپو و یا ارتش مقاومت قادر به تصمیم‌گیری و انتخاب نیست. او در واقع در میان خائن بودن و نبودن ناچار از انتخابی است که برای او بسیار دشوار است؛


خرید کتاب گشت شبانه
جستجوی کتاب گشت شبانه در گودریدز

معرفی کتاب گشت شبانه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گشت شبانه


 کتاب مگره و دیوار سنگی
 کتاب کارآگاه سیتو و دستیارش چین می ادو 8
 کتاب فانفارلو
 کتاب شب دوازدهم یا آن چه شما بخواهید
 کتاب خانه درختی 26 طبقه
 کتاب طنین سیاه