کتاب گرگ های توی دیوار

اثر نیل گیمن از انتشارات پریان - مترجم: فرزاد فربد-ادبیات داستانی

لوسی مطمئن است توی دیوارهای خانه شان گرگ زندگی می کند و همانطور که همه می گویند اگر گرگ ها از توی دیوار بیرون بیایند دیگر کار تمام است. خانواده حرفش را باور نمی کند. تا اینکه یک روز گرگ ها از توی دیوار بیرون می آیند. اما کار تمام نمی شود. مبارزه لوسی با گرگ ها تازه شروع شده


خرید کتاب گرگ های توی دیوار
جستجوی کتاب گرگ های توی دیوار در گودریدز

معرفی کتاب گرگ های توی دیوار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گرگ های توی دیوار


 کتاب مجموعه کیتی دختر آتش پاره
 کتاب دیوانه ای بالای بام
 کتاب زن در ریگ روان
 کتاب در کافه ی جوانی گم شده
 کتاب سرگذشت سرباز سال ۱۸۱۳
 کتاب روح داروثی دینگلی