کتاب گدا

اثر نجیب محفوظ از انتشارات نیلوفر - مترجم: محمد دهقانی-ادبیات داستانی

در حالی که کمتر آشکارا سیاسی نسبت به سایر آثار نقیب مهفوز است، این رمان بزرگترین مسئله سیاسی "همه" - معنای زندگی است. عمر، وکیل موفق، ثروتمند و محترم محترم در قاهره، در سن متوسط خود به یک نقطه بحران روانشناختی رسیده است. ناامیدی و جستجو برای معنی او را از کارش، خانواده اش و در نهایت دوستانش تبدیل می کند. به نظر می رسد که هنگامی که یک آرمانگرای جوان در دهه 1930 تلاش کرد تغییرات سوسیالیستی را آغاز کند، به نظر می رسد که بیش از هرچیزی از ربطی به هرچیزی برخوردار باشد (کلمه ای که در پیش رو مورد استفاده قرار می گیرد). از دوستان دیگر او از جوانان او یکی از روزنامه نگاران موفق است و دیگری 20 سال زندان را سپری کرده است.


خرید کتاب گدا
جستجوی کتاب گدا در گودریدز

معرفی کتاب گدا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب گدا


 کتاب عطر (سرگذشت یک جنایتکار)
 کتاب خدای چیزهای کوچک
 کتاب خودسران
 کتاب کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز 3
 کتاب فریب کاران فریب خورده
 کتاب قاضی و جلادش