کتاب کودک خاموش

اثر سارا دنزیل از انتشارات آذرباد - مترجم: مهرزاد جعفری-ادبیات داستانی

1. ...
2. ...
3. این لیست ایده‌ی من بود.
4. من نمی‌خواستم کسی بمیره.
5. من نمی‌خواستم یه قهرمان باشم.
6. ممکنه یه روزی منو ببخشه؟


خرید کتاب کودک خاموش
جستجوی کتاب کودک خاموش در گودریدز

معرفی کتاب کودک خاموش از نگاه کاربران
همه چیز از یک اتفاق وحشتناک شروع میشه. یک روز معمولی در مدرسه @نیک@ دوست پسر @ولری@ اسلحه ای در میاره و شروع می کنه به شلیک کردن. همه ی نفرتی که در وجودش هست خون میشه و مدرسه رو قرمز می کنه. ولری عاشق نیک بود. چطور نمی دونست چنین اتفاقی قرار بود بیوفته؟ یا شاید می دونسته؟
ولری هم از اون آدم ها متنفر بود، یعنی واقعاً می خواست که بمیرند؟
ولری هیچ چیز نمی دونه

زمان در زندگیش متوقف شده، گذشته مبهمه، نامطمئن، هر چیز که می دونسته اشتباه بوده. حال زجرآوره و آینده ناموجود
این کتاب برعکس شروع میشه. مهم ترین حادثه اتفاق افتاده و ما با شوک بعد از اون شروع می کنیم, با تغییر هایی که این حادثه بزرگ ایجاد می کنه. زندگی بعد از اتفاق همیشه از خودش سخت تره

ولری خودش رو گم کرده و چقدر دوست داشتنی بود همراه شدن باهاش در این مسیر تا خودش رو پیدا کنه. دنیاش رو دوباره نگاه کنه. به سختی راهش رو به سمت @ولری جدید@ باز کنه. چیزی که راجع به این کتاب دوست داشتم این بود که تغییرات با جملات سنگین و بزرگ نشان داده نمی شد. فقط اتفاق های جزیی تغییرات رو نشون میده دادند یا ایجاد می کردند. درست مثل اتفاقی که در زندگی واقعی اتفاق میوفته، تغییرات لحظه ای و الهام گونه نیست
مثل وقتی که ولری تصمیم گرفت ناخن هاش رو صورتی لاک بزنه به جای سیاه همیشگی. که نشون داد تصمیم گرفته تعصبات روی رفتار های گذشته رو رها کنه

به شدت دوست داشتم این کتاب رو در حدی که نصفش رو یک شبه خوندم. و برام جالب بود که می دونستم اتفاق عجیبی در انتظارم نیست، فقط می خواستم بدونم که ولری چکار می کنه؟ چطور از پس زندگی آشفته و خانواده از هم پاشیده و خاطره عشق مرده ای که همه قاتل و بی رحم می شناسندش بر میاد

هیچ چیز زندگی ولری به من شبیه نیست، ولی من رفتن مسیر سخت بین ولری قدیم به جدید رو خوب درک می کنم. چیزهایی که در این بین از دست میره و چیزهایی که به دست میاد

95.8.27


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب کودک خاموش


 کتاب اسلحه ای برای فروش
 کتاب همدرد
 کتاب مترو 2033
 کتاب عالیجناب کیشوت
 کتاب تاریخ عشق
 کتاب مرد توی زیرزمین خانه ام