کتاب ژتون قرمز من

اثر کارن جوی فاولر از انتشارات نیماژ - مترجم: ثنا نصاری-ادبیات داستانی

این رمان حکایتی است از تلاش انسان مدرن برای شناخت طبیعت و تسلط انسان بر طبیعت. تلاشی که به ظاهر با هدف خدمت به علم و بشریت طرح ریزی شده است اما در عمل منجر به خشونت و سبیعیتی جانکاه علیه انسان و دیگر موجودات زنده می‌شود.


خرید کتاب ژتون قرمز من
جستجوی کتاب ژتون قرمز من در گودریدز

معرفی کتاب ژتون قرمز من از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب ژتون قرمز من


 کتاب کارآگاه سیتو و دستیارش چین می ادو 8
 کتاب شب پیشگویی
 کتاب قطار ساعت 4:50 از پدینگتون
 کتاب و کوهها طنین انداز شدند
 کتاب باد سه روزه
 کتاب آزمایش دکتر اکس