کتاب چنبره افعی ها

اثر فرانسوا موریاک از انتشارات لوح فکر - مترجم: جواد صدر-ادبیات داستانی

نزد من مرگ چون دزد نخواهد آمد. سال‌هاست که او در کمین من است، صدایش را می‌شنوم و تنفسش را می‌شنوم او را حس می‌کنم. مرگ خیلی حوصله دارد به خصوص برای من که تحریکش نمی‌کنم و به انتظارش هستم. من زندگیم را در لباس راحتی و در همان صندلی راحتی که مادرم به انتظار مرگ نشست تمام می‌کنم. من هم مثل او نزدیک یک میز پر از دوا نشسته‌ام. ریشم نتراشیده، بدبو و اسیر عادات زشتی هستم.


خرید کتاب چنبره افعی ها
جستجوی کتاب چنبره افعی ها در گودریدز

معرفی کتاب چنبره افعی ها از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چنبره افعی ها


 کتاب همه جا آتش های خرد
 کتاب پس از تشییع جنازه
 کتاب خداحافظ تا فردا
 کتاب عید قلب های گرم
 کتاب جهنم سوت و کور است
 کتاب بهانه های عالی و چیزهای خوب دیگر