کتاب پرنده من

-ادبیات داستانی

Alternate Cover Edition can be found here.

سکوت من گذشته دارد. به خاطر آن بارها تشویق شده ام. هفت هشت ساله بودم که دانستم هر بچه ای آن را ندارد. سکوت من اولین دارایی ام به حساب می آمد ... در طول سال هایی که بعد از آن آمد بارها مورد تحسین زن های خانواده مان قرار گرفتم به خاطر توداری ام. به خاطر رازداری ام. خیلی زود فهمیدم که به یک صندوقچه می مانم با دری کیپ و پر از راز
...
امیر از سکت های من کلافه می شد. سکوت من او را می ترساند. کم کم عادت به پرحرفی پیدا کردم حتی در مواقعی که لازم نبود. سال ها بعد یاد گرفتم که حرف می تواند حتی مخفیگاهی بهتر از سکوت باشد
متن پشت جلد


خرید کتاب پرنده من
جستجوی کتاب پرنده من در گودریدز

معرفی کتاب پرنده من از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب پرنده من


 کتاب بید کور،زن خفته
 کتاب آدمکش کور
 کتاب داستان های دروغگو
 کتاب سرباز پیسفول
 کتاب چنبره افعی ها
 کتاب مترو 2033