کتاب والکری ها

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات نشر ثالث - مترجم: مریم الماسی-ادبیات داستانی

جين گفت: «وقتی با والكری‌ها ملاقات كنی، چيزی كنار اومدن باهاشون رو آسون می‌كنه.» «چه چيزی؟» مرد جوان خنديد. «خودت متوجه می‌شی اما بهتر بود زنت رو با خودت نمی‌آوردی.»؛


خرید کتاب والکری ها
جستجوی کتاب والکری ها در گودریدز

معرفی کتاب والکری ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب والکری ها


 کتاب خانه ارواح
 کتاب بیابان
 کتاب فرار به موزه ی نیویورک
 کتاب بارش کلاه مکزیکی
 کتاب جایی که عاشق بودیم
 کتاب افشاگر