کتاب والکری ها

اثر پائولو کوئیلو از انتشارات نشر ثالث - مترجم: مریم الماسی-ادبیات داستانی

جين گفت: «وقتی با والكری‌ها ملاقات كنی، چيزی كنار اومدن باهاشون رو آسون می‌كنه.» «چه چيزی؟» مرد جوان خنديد. «خودت متوجه می‌شی اما بهتر بود زنت رو با خودت نمی‌آوردی.»؛


خرید کتاب والکری ها
جستجوی کتاب والکری ها در گودریدز

معرفی کتاب والکری ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب والکری ها


 کتاب ساعت ها
 کتاب ابداع مورل
 کتاب جستارهایی در باب عشق
 کتاب باغبان شب
 کتاب کتابفروشی 24 ساعته آقای پنامبرا
 کتاب پادشاهی کهن