کتاب هنری زلزله و عشق فوتبال

اثر فرانچسکا سایمون از انتشارات افق - مترجم: مژگان کلهر-ادبیات داستانی

به طرف دروازه! گل! هورا!
هنری زلزله اصلاً فوتبالش خوب نیست، اما با هزارجور حقه و کلک بالاخره گل می‌زند…
صدای سوت داور! بازی تمام شد. برنده کیه؟
هنری؟!


خرید کتاب هنری زلزله و عشق فوتبال
جستجوی کتاب هنری زلزله و عشق فوتبال در گودریدز

معرفی کتاب هنری زلزله و عشق فوتبال از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هنری زلزله و عشق فوتبال


 کتاب سبزه زارهای بهشت
 کتاب دوست مادام مگره
 کتاب خیابان میگل
 کتاب شبح سرگردان
 کتاب یوسف در آیینه تاریخ
 کتاب نقاشی