کتاب نفوس مرده

اثر نیکلای گوگول از انتشارات مجید (به سخن) - مترجم: پرویز شهدی-ادبیات داستانی

نفوس مرده نام کتاب تحسین برانگیز نیکولای گوگول است که به عنوان یکی از شاخص‌ترین آثار ادبیات روس در قرن نوزدهم شناخته می‌شود. گوگول کار بر روی کتاب نفوس مرده را در سال ۱۸۳۵ آغاز کرد؛ و کتاب برای اولین بار در سال ۱۸۴۲ منتشر شد و بصورت گسترده به عنوان نمونه درخشانی از ادبیات روسیه در قرن نوزدهم، مورد توجه قرار گرفت. ایده اصلی داستان توسط پوشکین، به گوگول پیشنهاد شد
هدف رمان نفوس مرده شرح دادن کاستی ها و نقص های طرز فکر و ویژگی های شخصیت روسی است. گوگول با استادی، این کاستی ها را از طریق شرح داستان پاول ایوانویچ چیچیکف (شخصیت اصلی رمان)، و همچنین طرز رفتار مردمی که با او برخورد داشتند، نمایش می دهد. شخصیت های حاضر در این رمان، نماینده طبقه متوسط روسیه در آن زمان هستند. با وجود اینکه رمان ‌به دلیل مرگ گوگول نیمه‌کاره ماند، اما همیشه مورد توجه خوانندگان قرار گرفته است


خرید کتاب نفوس مرده
جستجوی کتاب نفوس مرده در گودریدز

معرفی کتاب نفوس مرده از نگاه کاربران
این است که من I-Î¯Î¿Ï ÎœÎŸÎ! Οι @ I ήνιΠدوم، دوم ... من Î ± @ Î¯Î½Î¿Î½Ï ÎœÎ ÏŒÏƒÎ¿ \"من من € Î ± من\" من فرم βιβΠ‰ Ï € ... οÎ'Î¿ÏƒÏ من، من ± ± γγίζÎμι من \"من ± Î ± من\" من ... من \"من ± من\" ικοÏ. Î'θÎμÏ ¬ìŠ¤ì- € من ... من \"Î ± Ï € κΠمن من € όσο ¬» من »Î ± من\" من · من، من »من» Datalex ± من \"من Î ± Ï ... 2017 ο νοών νοÎμίÏ\" من من \"من ‰ Î½Î¿Î¼Î¯Î¶Ï فراتر از\" من من Î³Î¬Î¼Ï ¬Î¶Î¿Î½Ï \"من ± من، من ... من\" άσÎμιÏ، من ± \"مزدوج کنم من ± βιβΠپوشه، ιών من\" من »Î ± σικό · من من ... من € όθÎμσΠ\"من ± Ï ... Î¯Î½Î¿Î½Ï ÏƒÎ¬Î¶ ‰ من\" ή. ÏƒÏ € ΜΠمن \"من ...\" ÎºÏŒÎ³ÎºÎ¿Î Î¯Î½Î¿Î½Ï ± Î ± Ï € من \"من، من ± Ï € Î ± Ï € Î · μÎνÎμÏ، ÏƒÏ ... . Î ± من \"من · ιάζÎμι، Î³Î¬Î¼Ï Î¼Î¹ÎºÎ® من من\" Î ± Ï Î ± Ï Ï † ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î®Î½Îμι من \"من € من\" ιΠاین است که من ± \"من ± من\" من ± Î »من °\"! Î £ من ... من € \"άÎμι من\" من · من، من ± ήμιΠ± من \"من · من، من ‰ ÏƒÎ ÎºÎ¿Î¹Î½Ï ‰ Î ± Ï \"من € Î ÏŒÏƒÏ ‰ ï € Î ± ï ÎμÏƒÏ ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï دوم γάμÏ، من € Î ± λ Î ± νίÎ'ΠάσÎμιÏ، ¹ من \"من ï † من، من \"من .... Î ± englanti من \"κόγκοΠمن\" من ... من من من € ± \"من ... من ... من € Î ± ± ± Ï € CAM من من ± Ï ‡ من \"όσο من\" من ... من ± Ï € کنم من ±، من ... من Î ±. Οι Î ± Î ± من \"من · من\" من ... من € من \"من E | ¬» »من ·، γνήσιÎμÏ، Î ± Ï Î²Î¯Î½Ï \"من من. آنجلوپولوس ΜΠ± من، Î³Î¬Î¼Ï فراتر از \"من من، من ± Ï € Î ¬ìŠ¤ì- € Î · من\" من Î ± Ï € Î¿Î¹Î¿Ï \"E ماشین | ¬ ... من »من من من من ‰ من، من ± است که من\" ικοί! Î¿ÏŠÏŒÎ½Ï € Ï ‰ من، من من من ± ± Ï Î® βÎβΠ± Î ± μιΠάμÎμ ιμοκΠΜΠονιΠικών Î¼Î¬Î½Ï \"است. Î ± Ï ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من من ± من \"من ± Ï Î ± Ï ‰ Ï ÎμσÎμι ο Î¼Ï ... ... ÏƒÏ Ï Ï Ï ‰ من، γίνÎμÏ\" Î ± کنم من ± دوم ή κάÏÎμι من \"من · من این است که من γάμÏ! Î ± کنم من € ÎμιÎ'ή Î ± Ï ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï من\" من € Î ± Ï ‰ ÏƒÎºÎ¬ÏƒÏ . ΠάβÎμÎ »من οΠνοβιÏ\" من، Î¤ÏƒÎ¹Ï \"ÏƒÎ¹ÎºÎ¿Ï † Î ± Ï Ï € σÎ- ίσϻ من »Î ± من\" من Î ± من \"من\" من ‰ Î¿Î½Î¯Î¶Ï ... من \"من Î ± ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î» Î ± کنم من، Î¤ÏƒÎ¹Ï \"ÏƒÎ¹ÎºÎ¿Ï € ο من ... من من، من \"من ... من ‰ استدلال ·، ΜΠمن، ÎμοÎλ »من · Î ± من، من\" من ... 21Î¿Ï ... ضوابط ±.

مشاهده لینک اصلی
تقریبا، یک و سه چهار قرن پیش، نیکولای Vasilyevich Gogol-Yanovsky یا به سادگی، گوگول، خود را به کلمات فریاد مخالفت علیه او می دهد، \"ما خودمان می دانیم که وجود دارد بسیار در زندگی که توهین آمیز و احمقانه است؟ همانطور که هست، ما اغلب فرصتی برای دیدن چیزهایی که دور از آرامش هستند. بهتر است که به ما نشان دهید چه زیبا و حیرت انگیز است. بهتر است که ما باید خودمان را فراموش کنیم - که بسیار تحقیر و تحقیر فرا رسیده است فراتر از آن، پر زدن همه چیز است که زباله و متاسفانه، شاید به همین دلیل است که این زباله است. اندازه سینما، حداقل در اینجا در بخشی از جهان، توسط میلیون ها نفر است که صرف نظر از ماهیت محتوا، هر چند میلیون ها متناسب با سطل زباله هستند، یا این که سر و صدا باید موسیقی باشد، نه ذکر تلویزیون. همه ما بخشی از آن هستیم و فراتر از یک عامل مرتکب اشتباه نیست، بلکه زندگی بسیار سختی است که زمان کم و یا هیچ وقت برای ممانعت وجود ندارد. من بیشترین تمایل را برای تولید چیزی از اهمیت داشتم، با تمایل بالقوه به سوی تحریک بذر تغییر در میان افراد، به طور غیرمستقیم بیدار شدم و آنها را تحریک و به نحوی به طور مثبت تاثیر زندگی و زمان خود را. ناتوانی خود ارزیابی خود برای رسیدن به این اهداف آرزو به طرزی نوشتار، به او اجازه داد تا آسیب های خود را از طریق گرسنگی و نابودی نهایی به خود ببخشد، و نه از سوختگی هایی که او بیش از یک بار از دست نوشته اش انجام داد. قسمت اول \"خدای سولا\" شما را خوش تر می کند و به شما دلگرمی می کند و به نابغه زودگذر این هنرمند می پردازد که انسان ها را در زرق و برق، لبخند و حتی مثبت می خندد و تنها با او می خندد و سپس قسمت دوم همان ، ناقص و غیرقابل تصور، سفر زندگی خود را به طور کامل به پایان رساند. شما تعجب می کنید، چرا فقط به ادامه دادن نوشتن با نوع استعدادی که با آن اعطا شدید؟ اما پس از آن شما در سال 2013 صحبت می کنید که \"صدای خواننده\" و \"صدای خواننده\" آخرین چیزهایی هستند که می توانید تعیین کنید چه اتفاقی می افتد و چه زمانی انجام می دهید. متاسفانه من باید خواندن گوگول این را بگویم، \"خداوند برای مدت زمان طولانی من را برای ایجاد خلق کرده بود، به عنوان یک نتیجه که من خودم را عصبانی کردم، خودم را مجبور به نوشتن کردم، دردناک رنج کشیدم چشم انداز ناتوانی من و چندین بار خود را در معرض فشار قرار داده و قادر به انجام هر کاری بوده است، و همه چیز ناخواسته و بد است. »پائول ایوانویچ â € ~Chichikovâ € ™، ضد قهرمان ما او به ما هشدار می دهد که در سفرهای تقریبا بی هدف که او تنها با یک ایده ظاهرا هوشمندانه اما هنوز تست نشده و اثبات نشده استفاده از مزاحمت در سیستم داشته باشد، که به احتمالا باید به سرمایه واقعی تبدیل شود و زندگی آلو برای آن خود او. او در حقیقت در ماموریت است که فریب فضیلت را از سیستم بیرون بیاورد، نگه داشتن کم و جلوگیری از رسیدن به قانون تا زمانی که او در جوامع انسانی قابل دسترسی نباشد. او برای رسیدن به این فریب در حجاب غافلگیرانه مشتریان احتمالی بار «سحر مرگ» و یا مرده های مرده، این مالیات را متقبل شده است؛ زیرا این قاتل ها به عنوان زنده در حساب می آیند رول با هیچ شکی به عنوان آنها را تا مرخصی پس از مرگ مرده است. او پیشنهاد می کند که حتی برای آنها باقی بماند، بادام زمینی است که موردی است که فقط در هوا نازک است و تمایل دارد تا آنها را به عنوان سربهسر واقعی بفروشد، در حالی که تبدیل به یک مالک زمین می شود. به طوری که با شخصیت بسیار جذاب و شگفت انگیز جنگیده است، او به این ترتیب تلاشهای خود را انجام می دهد: «زندگی ام را می توان به شکلی مشابه در امواج، جنبش شما مقایسه کرد. من در حال سفت كردن بودم و می توانستم بگویم كه در تكذيب قرار داشتم، خودم بودن، به خودي خود، تحمل خودم. â € |â € |â € |.â € œ به همین ترتیب، ورود جدید هرگز در از دست دادن برای هر چیزی بود، و او به عنوان یک مرد با تجربه از جهان آمد. هرچند موضوع مکالمه، او همیشه می دانست که چطور می توانست پایانش را حفظ کند: اگر صحبت از مزرعه است، او نیز از مزارع دام صحبت می کرد؛ اگر مردم از سگ های خوب صحبت می کردند، در اینجا نیز برخی از مشاهدات بسیار محسوس را در نظر می گرفت؛ اگر موضوع مورد بحث در مورد تحقیقات انجام شده توسط محفل مالی انجام شود، وی نشان داد که او در مورد قضایی حقوقی نادیده گرفته شده است؛ اگر بحث به بیلیارد تبدیل شود، او به پایان نرسید، وقتی که به بیلیارد می آمد؛ اگر مردم در مورد فضیلت صحبت می کردند، می توانست با فضیلت نیز به خوبی سخن بگوید و حتی با اشک در چشم او؛ اگر در مورد تقطیر ارواح، پس او همچنین بسیاری از ارواح را می دانستند؛ اگر در مورد بازرسان و مقامات سفارشی باشد، می تواند بر روی آنها تأثیر بگذارد، مثل اینکه خود او هم مقام و هم بازرس بوده است. طنز روستایی از طرح، در دستان گنگ، به یک تراژیک کمیک طنز، یکی که محکم محکم است، با قدرت به زمین ضربه سخت با خنده. خود گوگول در طول روایت، تک کلمات و جریان های گاه به گاه سخن می گوید، که همه اینها در زمان واقعی به وقوع می پیوندد، که متن را جذاب می کند. خیلی خیلی، که حتی کارایی ...

مشاهده لینک اصلی
رتبه بندی: 4 * از پنج. ناشر می گوید: ارواح مرده است در برخی موارد، فریبنده در مورد دیگران، و مذهبی و احترام در جاهای دیگر است. نیکولای گوگل کارشناسی ارشد این دروغ بود. دانش آموزان آمریکایی امروز تنها خوانندگان نیستند که توسط او اشتباه گرفته شده اند. تاریخ ادبی روسیه، تفسیرهای واگرا از گوگول را بیش از هر کلاسیک دیگری می نویسد. در یک ترجمه جدید از کلاسیک کمیک ادبیات روسی، چیچیکوف، غریبه و ریزه کاری مبهم، نام های سربهسای مرده را از لیست مالیه های مالکان خویش خواسته است تا آنها را وام کند برای سود و به نوبه خود خود را به عنوان یک نجیب زاده. نقد و بررسی من: هیچ کس به نظر می رسد که تا به حال این کار تا به حال. 172 سال پیش، گوگول هنوز شبکه پروانه ی علمی را از بین می برد. هیچکس به نظر نمیرسد که این کتاب مشتاقانه سرگرم کننده باشد. به نظر میرسد که به دلایلی به ادبیات کافی نیست. آیا این یک طنز است؟ جهنم، کسی که مراقبت می کند â € œ شما نمی توانید تصور کنید که چگونه احمق تمام جهان در حال حاضر رشد کرده است. چیزهایی که این اسکرابربلرها می نویسند @ - و - «هرچند احمقانه حرف های احمقانه ای است، گاهی اوقات کافی است تا یک مرد هوشمند را به هم بزنند.» و «اما مرد عاقل که هیچ شخصیتی را نادیده می گیرد اما با نگاهی به جستجو، او را به ریشه و علت همه می کشاند. «طعنه؟ شاید. خنده دار و عجیب و غریب و طنز آه بله. ایشان می خوانند که برخی از محققان، دایره المعارف طرح [اودیسه] را مقایسه می کنند. اومم، خوب بعضی از مفاهیم مسیحی را به ایده خرید و فروش روح به عنوان یک تفسیر در ... yech ارائه می دهند، هرچند این کتاب یک راه سرگرم کننده و خنده دار است که چند ساعت طول می کشد. گگول خودش این شعر را خوانده و من معتقد هستم او آن را فرا خواند و این را از غرق شدن کنوانسیون نوشتاری آزاد کرد. بگذارید او را از دست بدهد و انتظارات شما را از آنچه که باید انجام شود و یا نباید انجام دهد، نپردازد و لبخند بزنید: «نسل فعلی اکنون همه چیز را به روشنی می بیند، از اشتباهات شگفت زده می شود، آن را با احمقانه بودن اجدادش می خندد، و آن را نمی بیند این لفظ همه توسط آتش الهی فروریخته شده است، که هر حرف از آن گریه می کند، که از همه جا انگشت سوراخ در آن اشاره شده است، در این نسل فعلی؛ اما نسل فعلی می خندد و با قاطعیت، با افتخار آغاز می کند مجموعه ای از خطاهای جدید، که در آن پسوایی خود را نیز بعد از آن خندید. \"بله، قانون، شما آن را آواز برادر نیکولای! این کار تحت مجوز Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 مجوز Unported مجاز است.

مشاهده لینک اصلی
\"تمام روسیه در شعر من ظاهر خواهد شد؛ اولین کار دردناك من خواهد بود، یكی كه اسم من را از فراموشی نجات دهد. \"نیکولای گوگول ذخیره كرد و به چه شیوه ای. امروز، ارواح مرده à © در نظر گرفته ترین کار emblemática گوگول، اما در آن زمان از lançamento دموکراتیک amaldiçoou-o.- از آنجا بی حرمتی به این معنا bÃblico از روح، جاودانه بودن، انجام £ تواند بیان می شود که به عنوان فانی - از آنجا که در نظر گرفته شخصیت اصلی، Chichikov، به عنوان مثال بد قادر به تحریک crime.- آنجا که آن را از یک حمله بر اساس خدمت £ £ o.Nà خواهد اند £ intençà نویسنده شده بود، اما با کاریکاتور داغدار اجتماعی بود infalÃvel.Gogol implacável در راه بندگان فاسد مسخره گرفته شد، به عنوان گزارش میسا © خواهد دهقانان و سلسله مراتب ridÃcularizou و administraçà بوروکراسی ای £ عدالت russas.Nem belÃssimos patrióticos اشک، لود شده از خستگی و بیکولیسم، که به خوبی روح روسیه را در ارتباط با مادر مشخص می کند و آن را از سانسور نجات می دهد. هرچه بیشتر توسط برخی مورد انتقاد قرار گرفت، بیشتر او توسط دیگران مورد تحسین قرار گرفت. این ابهام موجب ایجاد یک معضل اخلاقی شدید و در نتیجه سوزاندن دستنوشته دوم خواهد شد. این امر برای ما انجام شد و هنوز هم خوب است. تم ممکن است به نظر سنگین باشد، اما احساس طنز طنز که با آن گفته شده، غیرقابل تحمل است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب نفوس مرده


 کتاب آوازهای غمگین اردوگاه
 کتاب قصه ها و افسانه ها
 کتاب کتابفروشی کوچک بروکن ویل
 کتاب شکلات
 کتاب هیولای هاوکلاین
 کتاب سیزده دلیل برای این که