کتاب میدان اتوال

اثر پاتریک مودیانو از انتشارات نیماژ - مترجم: سیلویا بجانیان-ادبیات داستانی

افسر آلمانی شتابان می‌پرسد: آقا ببخشید میدان اتوال کجاست؟‌ مرد جوان سمت راست قلبش را نشان می‌دهد ... میدان اتوال زمانی که کتاب بسته شد درست در مرکز پایتخت درد ثبت نمی‌شود؛


خرید کتاب میدان اتوال
جستجوی کتاب میدان اتوال در گودریدز

معرفی کتاب میدان اتوال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب میدان اتوال


 کتاب ربات جنگلی
 کتاب دعوت به مراسم گردن زنی
 کتاب بدبیاری های مکس کرامبلی: قهرمانی در کمد
 کتاب مگره و شاهدان گریزان
 کتاب دعا برای ربوده شدگان
 کتاب آلیس در سرزمین عجایب