اين کتاب کلاً دو بخش است. در بخش اول افکار مولانا با استناد به گفته‌هاي خود او با نگاه‌هاي امروزي تبيين شده است. در بخش دوم برخي از داستان‌هاي معروف مثنوي بر مبناي نظام‌هاي امروزي علوم انساني و عمدةً روانکاوي يونگي مورد تحليل قرار گرفته است. در برخي از فصل‌هاي اين کتاب، مثلاً «تشابه عرفان ايران با عرفان هندي» به اساس عرفان ايراني توجه شده است. در اين کتاب مکتب‌هاي ادبي سنّتني اروپايي به نحو تازه‌يي توضيح داشده شده است اما به مکتب‌هاي جديد چون اگزيستانسياليسم، پست مدرنيسم، رئاليسم جادويي.. هم پرداخته شده است. در همة اين موارد، مقايسه‌هايي بين اصل اين مکاتب و آن چه در ادبيات فارسي اتفاق افتاده، صورت گرفته است. نمونه‌هايي از رمان‌هاي معروف هر مکتب روايت و در مواردي تفسير شده است. ديگر از مباحث تازة کتاب بحث در مفاهيم سبک و نوع و مکتب است.


خرید کتاب مولانا و چند داستان معنوی
جستجوی کتاب مولانا و چند داستان معنوی در گودریدز

معرفی کتاب مولانا و چند داستان معنوی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مولانا و چند داستان معنوی


 کتاب تمام چیزهایی که نمی گوییم
 کتاب ویرانه های زیبا
 کتاب کارلسون دوباره پرواز می کند
 کتاب برف بهاری
 کتاب انجمن سری بندیکت 2
 کتاب جوان خام