کتاب مرگ قسطی

اثر لویی فردینان سلین از انتشارات مرکز - مترجم: مهدی سحابی-ادبیات داستانی

Published in rapid succession in the middle 1930s, Journey to the End of the Night and Death on the Installment Plan shocked European literature and world consciousness. Nominally fiction but more rightly called "creative confessions," they told of the authors childhood in excoriating Paris slums, of service in the mud wastes of World War I and African jungles. Mixing unmitigated despair with Gargantuan comedy, they also created a new style, in which invective and obscenity were laced with phrases of unforgettable poetry. Célines influence revolutionized the contemporary approach to fiction. Under a cloud for a period, his work is now acknowledged as the forerunner of todays "black comedy."

Death on the Installment Plan is the story of young Ferdinands first 18 years. His life is one of hatred, of the grinding struggle of small shopkeepers to survive, of childhood sensations and fantasies – lusty, scatological, violent, but also poetic. There is a running battle with his ineffectual insurance clerk of a father, with his mother, who lives and whines around the junkshop she runs for the boys benefit; there is also the superbly funny Meanwell College in England where the boy went briefly, a Dickensian, nightmare institution. Always there is humiliation, failure, and boredom, at least until he teams up with the "scientist" des Pereires. This inventor, con-man, incorrigible optimist – whose last project is to grow enormous potatoes by electricity – rescues him, if only temporarily; for the reader he is one of the most lovable charlatans in literature.


خرید کتاب مرگ قسطی
جستجوی کتاب مرگ قسطی در گودریدز

معرفی کتاب مرگ قسطی از نگاه کاربران
مرگ قسطی خود زندگی نامه سلین
نیست اما چنان نوشته شده که
توهم واقعی بودن آن وحشت انگیز است
سلین شاگردی نمونه در مدرسه بوده و زندگی خانوادگی
متوسطی داشته
و اینها را در یادبودی که ده ها سال
بعد از او برایش گرفته اند با یادداشتی که
در استعلام از مدرسه او به دست آمده
اعلام کردند و جالب است که این نویسنده
زبر دست سالها به دلیل اینکه به عنوان
پزشک با حکومت ویشی همکاری میکرده در فرانسه نادیده گرفته میشود و حتی محکوم میشود و به تبعید
میرود و تنها به دلیل
خدماتش در ارتش به هنگام جنگ جهانی اول
از مجازات مرگ نجات میابد خاطرات زمان
جنگ اول را میتوانید در سفر به انتهای
شب بخوانید نمیدانم چقدر از آن داستان پردازی
باشد اما بسیار تاثیر گذار و از لحاظ
داستانی تکنیکی است


مشاهده لینک اصلی
باید اعتراف کنم تا صد صفحه آخر کتاب نمیتونستم هیچ ارتباطی با کتاب برقرار کنم و وقتی متن رو میخوندم گاهی اوقات سرگیجه میگرفتم و تمرکزم رو از دست میدادم ،شاید بخاطر شلوغ بودن ذهن خودم توی این چند وقت نمیتونستم روی زندگی یه بچه ای که تو این نکبت زندگی میکنه و متن درهم و پاره پاره و عامیانه کتاب تمرکز کنم و بنظرم سخت میومد.موضوع کلی کتاب برام جالب بود اینکه این آدما تو لجن زار زندگیشون دست و پا میزدن برای زندگی کردن،صرفا زندگی کردن نه زندگی بهتر.تو تمام شخصیت های کتاب غلو خاصی شده بود اینکه فردینان تو کل زندگیش شخصیت خنثی ای بود یه شخصیت پذیرنده ،گاهی فکر میکردم به اینکه اگر خانواده اش یا آقای کورسیال و عموش نبودن شخصیت این هم شکلی نمیگرفت.تو کل کتاب قرار نبود اتفاق خاصی بیوفته چه برسه یه اتفاق خوب!وهمین کتاب رو کاملا متفاوت کرده بود از چیزهایی که خونده بودم.اول کتاب از درد بدبختی هاشون خندت میگیره اواسط کتاب دنبال یه امیدی،آخر کتاب باورت میشه قرار نیست چیز خاصی باشه،همه شخصیت ها همونی بودن که از اول بودن فقط جز یک نفر که خودکشی کرد و پایانی داشت.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرگ قسطی


 کتاب گدا
 کتاب سومین پلیس
 کتاب سرود مقدس
 کتاب ماری
 کتاب بهشت
 کتاب پرواز زندگی بخش