کتاب مرز سایه

اثر جوزف کنراد از انتشارات ققنوس - مترجم: سهیل سمی-ادبیات داستانی

رمان مرز سایه، در مقایسه با بعضی آثار کنراد، به مراتب درونگرایانه‌تر است. در این اثر، معضل اصلی نه بروز ماجراهای پرفراز و نشیب، که سکون و رخوت مرگبار ناشی از عدم وقوع ماجراست. محک اصلی برای تحول شخصیتی خام به شخصیتی پخته، نوعی رکود و عدم تحرک اسرارآمیز است که پنداری حاصل جادو و سحری نحس است. ناخدای کشتی سحر را می‌شکند و از مرز سایه عبور می‌کند، اما در آن سوی سایه از دنیای پرتلألؤ و آکنده از شیرین‌کامی و خوشبختی اثری نیست. در پایان رمان، شخصیت اصلی اثر بلافاصله آماده‌ی شروع سفری دیگر است.


خرید کتاب مرز سایه
جستجوی کتاب مرز سایه در گودریدز

معرفی کتاب مرز سایه از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مرز سایه


 کتاب یک رمانک لمپن
 کتاب شکار بزرگ - بخش دوم (4)
 کتاب قصری در پیرنه
 کتاب بالتازار و بلموندا
 کتاب رو خال آسمان سرمگس!
 کتاب کوفسکی کارآگاه خصوصی 1