کتاب مرا به کنگاراکس نبر!

اثر آندری کورکف از انتشارات افق - مترجم: آبتین گلکار-ادبیات داستانی

توروسوف نمی‌فهمید که همکارش شوخی می‌کند یا جدی حرف می‌زند. محموله را دو روز تمام رها کنند و از قطاری بیرون بروند که ممکن است هر لحظه به حرکت درآید و آن‌ها را وسط برف و زمستان سیبری جا بگذارد؟
آندری کورکوف (۱۹۶۱) نویسنده اوکراینی در رمان‌هایش به واقعیت‌های بلوک شرق پس از فروپاشی شوروی می‌پردازد. او در رمان مرا به کنگاراکس نبر! (۲۰۰۸) تصویری تکان‌دهنده از این دوران ارائه می‌کند و نشان می‌دهد چگونه افراد مختلف به شکل‌های متفاوت در قبال گذشته تاریخی کشور خود واکنش نشان می‌دهند.


خرید کتاب مرا به کنگاراکس نبر!
جستجوی کتاب مرا به کنگاراکس نبر! در گودریدز

معرفی کتاب مرا به کنگاراکس نبر! از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب مرا به کنگاراکس نبر!


 کتاب کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز 2
 کتاب جنایات نامحسوس
 کتاب هنری زلزله و پرستار لولو خورخوره
 کتاب کارآگاه سیتو و دستیارش چین می ادو 5
 کتاب غم های کوچک
 کتاب دختر بخت