کتاب محرم

اثر الیف شافاک از انتشارات نیماژ - مترجم: صابر حسینی-ادبیات داستانی

شافاک نویسنده‌ای فراتر از ایزابل آلنده استاد رئالیسم جادویی است. فضای باشکوه سوررئالیسم رمان باذکاوت قابل توجهی طرح شده است؛


خرید کتاب محرم
جستجوی کتاب محرم در گودریدز

معرفی کتاب محرم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب محرم


 کتاب صندلی راننده
 کتاب آن طور که تو بخواهی
 کتاب فرار از کتابخانه ی آقای لمونچلو
 کتاب مرغی که رویای پرواز در سر داشت
 کتاب دردسرهای یک چینی در چین
 کتاب آواز ملکه