کتاب قهرمان عصر ما

اثر ماریو بارگاس یوسا از انتشارات بنگاه ترجمه و نشر کتاب پارسه - مترجم: خجسته کیهان-ادبیات داستانی

ماریو بارگاس یوسا با هر رمانش خواننده را شگفت زده می کند.او در این اثر ،دو روایت موازی را به پیش می برد که اگر چه در پایان به هم می رسند اما هر یک از سویه ی اجتماعی خاصی برخوردار است.حوادث رمان در جامعه معاصر پرو رخ می دهدو همه چیز با نامه های افراد مشکوک شروع می شود که قصد باج خواهی از صاحب یک شرکت ترابری را دارند...به نظر می رسد یوسا در این رمان بیش از همیشه در صدد ساده گویی و واقع نمایی بوده است.


خرید کتاب قهرمان عصر ما
جستجوی کتاب قهرمان عصر ما در گودریدز

معرفی کتاب قهرمان عصر ما از نگاه کاربران
این کار قابل توجهی از وارگاس للاستا است که در بلوغ هنری کامل نوشته شده است. وب روایت à © à حدود دو extraordinárias تاریخ همزمان در زمان اما در فضاهای جایگزین در Perú فعلی و گرفتن ما را از ایگناتیوس نصب شده است. ESCA ¢ ndalos، درام، انسان در تمام احساسات خود را در معده خود خطاب، در همه شر متر آن © اما همچنین، از دست دادن redençà ای £ £ o.Vargas یوسا همچنین به معرفی ساختار روایت بازیابی £ از سه شخصیت اصلی در ستایش از زن پدر اما در اینجا هیچ چیز آنها را تغییرات به عنوان یک © caráter مورد Fonchito نگه می دارد که دوگانگی آن © کارشناسی ارشد فرشته-demónio. باز هم، بارگاس یوسا ثابت می کند عظمت literária بزرگ و توانایی خود را notável prórpia از بهترین تاریخ شمارنده!

مشاهده لینک اصلی
خوب، من این را به زبان اسپانیایی خواند، اما ترجمه انگلیسی در Goodreads یافت نشد. این اولین بار بود که من این نویسنده را برنده جایزه نوبل خواندم و واقعا از این رمان لذت بردم. در رمان، پدران با فرزندان خود مشکلاتی دارند. یک پسر مرد به نظر می رسد با یک مرد خیالی شاید شیطان صحبت کند. یکی دیگر از پدر که کسب و کار موفق از زمین تا به حال ساخته شده است تهدید می شود و خواسته می شود برای پرداخت پول حمایت. یک مرد دیگر پسرانش را در کنار تختش می بیند و پس از حمله قلبی او را می خواهد که او را می میرد تا بتواند ثروت خود را به ارث برساند. خواندن بسیار جالب برای دیدن اینکه چگونه تمام این مشکلات حل شده است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب خوشمزه برای خواندن! ترکیبی از تعلیق، ماجراجویی و رمز و راز نوشته شده به روش های مختلف، و من واقعا آن را قدردانی، که در آن دو داستان موازی در برخی از نقطه تقاطع، همانطور که زندگی اتفاق می افتد!

مشاهده لینک اصلی
،،، ... ... ... ‰ ‰ \"‰ Š Š

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قهرمان عصر ما


 کتاب بی بال و پر
 کتاب دیروز
 کتاب سیر و سلوک زائر (سالک)
 کتاب جرقه و آموزشگاه پلیس
 کتاب راه سخت
 کتاب خاطره