کتاب قصر به قصر

اثر لویی فردینان سلین از انتشارات مرکز - مترجم: مهدی سحابی-ادبیات داستانی

- Que ferez-vous, Monsieur Abetz, quand larmée Leclerc sera ici ? A Sigmaringen ? Ici même ?... au Château ?
Ma question les trouble pas... ni Hoffmann ni lui, ils y avaient pensé...
- Mais nous avons en Forêt Noire des hommes absolument dévoués, monsieur Céline !... notre maquis brun !...
- Tout de même ! tout de même, monsieur Abetz !... la petite différence !... vous faites semblant de ne pas savoir !... vous là, Abetz, même archivaincu, soumis, occupé de cent côtés, par cent vainqueurs, vous serez quand même, Dieu, Diable, les Apôtres, le consciencieux loyal Allemand, honneur et patrie ! le tout à fait légal vaincu! tandis que moi énergumène, je serai toujours le damné sale relaps, à pendre !...


خرید کتاب قصر به قصر
جستجوی کتاب قصر به قصر در گودریدز

معرفی کتاب قصر به قصر از نگاه کاربران
سگ ها خبرم می کنند. آمدن پستچی را از چند کیلومتری می فهمند. لیلی را از ایستگاه راه آهن بو می کشند. می فهمند کی از قطار پیاده می شود...هیچ وقت هم اشتباه نمی کنند. همیشه خواسته ام سردر بیاورم که چه جوری میفهمند؟ میفهمند،همین! ما آدم ها سرمان را می کوبیم به دیوار، مشنگ ریاضی ایم...
انیشتین هم نمی تواند بگوید لیلی دارد می آید یا نه!

مشاهده لینک اصلی
تعریف می کنم که این آقای رودیه عاقبت ش چه شد...از سرطان بود! بله! اما توجه! پای سیاست هم در میان بود!...کما اینکه خودم دیدمش!...آش و لاشِ باتوم!...پهن روی زمین. شش دفعه خونریزی معده... نجاتش از امثال من ساخته نبود، بینوا!
خیابانی به اسمش نیست مثل خیلی های دیگر... اگر او بقیه را با باتوم زده بود الان « خیابان رودیه » ای وجود داشت.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قصر به قصر


 کتاب بیراه
 کتاب مجموعه ناهمتا
 کتاب برجیس را بخر
 کتاب زائر کوم پوستل
 کتاب بی حسی موضعی
 کتاب خانه وارونه