کتاب قصرهای خشم

اثر الساندرو باریکو از انتشارات مروارید - مترجم: اثمار موسوی نیا-ادبیات داستانی

الیزابت اولین روز ژوئن از راه رسید در حالی که هشت اسب آن را از رودخانه توی جاده‌ای که به کوینیپاک می‌رید می‌کشیدند: شهری که بی‌شک می‌توانست الگویی باشد برای نظریه‌ای در باب دیالکتیک گذشته و آینده؛


خرید کتاب قصرهای خشم
جستجوی کتاب قصرهای خشم در گودریدز

معرفی کتاب قصرهای خشم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قصرهای خشم


 کتاب طنین صدای یک انسان
 کتاب جن گیر
 کتاب دختر تاجر ابریشم
 کتاب مامان بزرگ جدید
 کتاب خانم اسمیلا و حس برف
 کتاب گربه های تپل