کتاب قصر

اثر فرانتس کافکا از انتشارات ماهی - مترجم: علی اصغر حداد-ادبیات داستانی

ترجمه شده و با مقدمه ای از مارک هارمندر سال 1922 کافکا ناتمام گذاشت و تا سال 1926، دو سال بعد از مرگش، قلعه داستان غم انگیز مبارزه بی وقفه و غیرمترقبه K با یک قدرت نامناسبی برای دسترسی به قلعه است. ترجمه ی جدید مارک هارمن، دقیق بودن سیطره و تنفس رساله اصلی را به طور ضمنی نشان می دهد که سطح کمدی، انرژی و قدرت بصری که قبلا ناشناخته به خوانندگان انگلیسی زبان است، نشان می دهد.


خرید کتاب قصر
جستجوی کتاب قصر در گودریدز

معرفی کتاب قصر از نگاه کاربران
به تاريخ پنجشنبه ١ مهر خواندن @قصر@ به پايان رسيد.قصر دست نيافتني،داراي آداب خاص،پيچيده،موهوم ،در فضايي به غريبي @محاكمه@.هرچه با كافكا بيشتر آشنا ميشم تاثيرش رو مبرهن تر بر آثار هدايت ميبينم...
@مردم خو كرده به ستم،به وكيل مدافع ستمگر تبديل ميشوند[email protected]
The castle - Franz Kafka

مشاهده لینک اصلی
قصر نقطه پایانی روح و ذهن است جایی در وجود است که دیگر فراسویی ندارد .
افرادی جای خود را در جامعه می یابند که انزوای خود و در نهایت شخصیت خود را نفی میکند.


مشاهده لینک اصلی
من حدود 200 صفحه را در بر داشتم که هیچ دلیل خاصی برای پایان دادن به این رمان وجود ندارد و یا این که این مدت طولانی بوده است، در عوض می توانست نزدیک به بی نهایت پیشرفت کند، گفتوگو های مبهم و جلسات با معاونان وزرا و کودکان تحت کاستلیان، قول وحی که در حال رشد با توجه به ضرورت پذیرش پوچی اساسی از وضعیت مطابقت دارد. من متوجه شدم که باید این رمان را به آرامی بخوانم، بخشی به دلیل اینکه کافکا باعث دیوانگی شد، بخشی از این که وضعیت توصیف شده خیلی پیچیده است؛ ایده فرار از قلعه با پایان دادن به کتاب به نوعی جرم فکری تبدیل شد، و نیمه آگاهانه یا حتی عمیقا آگاهانه، به عنوان خوانده شده آهسته تر و کندتر، همانطور که K. تمام روز رفت، اما هرگز به قلعه نزدیک نشد، بنابراین من خواندن اما به سختی پیشرفت کردم. من ابتکار جایگزین را دوست داشتم و بخش های رد شده ای که بسیاری از آن ها را مانند من خواندید، به عنوان پاورقی یاد گرفتم. من در مورد نسخه دیوانه قلعه با دو نسخه از متن به طور متوالی چاپ نشده است، بلکه به جلو برگردد، به طوری که کتاب دارای دو جلد جلویی است و می توان کتاب را برای خواندن نسخه دیگری مانند A و B از یک رکورد تلنگر کرد. ما می دانیم که در قبرستان قرن نوزدهم دو قبرها کنار هم قرار می گیرند: خدا و نویسنده. چه کسی قلم، فرانتس کافکا را نوشت؟ ک.؟ حداکثر برد؟ خواننده؟ هر کدام از اینها در همکاری و توطئه شرکت می کنند؟ من یک نسخه Broderised را خوانده ام. کافکا و براد برای من مانند ماسسورسکی و ریمسکی-کورساکوف هستند، یک مرد که خود را بر خلاقیت دیگران می گوید. ممکن است کافکا بدون برود بتواند کافکا را بخواند اما بدون برود آیا ما امروز کافکا را می شناسیم؟ آیا عجیب و غریب او را فراموش کرده است او را من را از خواسته خود من خواسته بود به خواندن این، آزادانه به گرانش کشیدن دوست دوست نامه نامه به Milena. این دیوانه بود کافکا KK کافکا نیست، میلنا Frieda نیست، و هنوز ... در ابتدا تجربه K در داستان به من یادآوری کرد که با برقراری تماس با یک سازمان بزرگ، شما شماره مستقیم فردی را که نیاز دارید صحبت کنید، از سوئیچینگ که از طریق سیستم انتقال داده می شود، در حالت تعلیق قرار می گیرد، از شماره به شماره انتقال می یابد، در نهایت به هیچ چیز متصل می شود، تنه ی کسل کننده ای تنها در گیرنده است. به طور سنتی، من در زمینه ی اجتماعی و فرهنگی قرار می گیرم، می دانید کافکا از یک سو شبانه شهروند پادشاهی دوگانه اتریش-مجارستان با گذشت یک دقیقه از خواب بیدار شد، از خواب بیدار شدن احساس کمی عجیب و غریب و نه کاملا خود را، و سپس در شب متوجه شد که او در حال حاضر چکسلواک است. تنظیم قلعه من به یاد Melvyn Peakes Gormendghast بود، اما از نقطه نظر Steerpike گفت، Trilogy Peakes شروع به انتشار در سال 1946، اولین ترجمه به انگلیسی از قلعه در سال 1941 منتشر شد. این تنظیم به نظر می رسد کنجکاو مشابه به خصوص رابطه بین روستا / خروجی و قلعه، همچنین این که چگونه هر دو محل به نظر می رسد هر دو جدا از جهان گسترده و در عین حال از این جهان نیز. ترجمه Muirs در انتخاب کلمه خود تحت تاثیر حداکثر برادز از ماهیت مذهبی متن، این به شدت ناعادلانه نبود، برود این خواندن را در اولویت اول با توجه خاص به عنوان قسمت Sortini / Sordini به عنوان موازی با تفسیر Kierkegaards از داستان ابراهیم و اسحاق در ترس و لرزش تعریف می کند. خوب. مشکل این است که یک موازی خوب یک چیز مستبدانه نیست که بتوان آن را درک کرد، آیا این نشان دهنده توافق یا انتقاد یا نجیب بودن داستان اصلی است - در این مورد پیچیده تر از آن است که آن را در ارتباط بین خدا و مردم قرار می دهد! در اینجا آب بسیار عمیق است، داستان قلعه نشان می دهد که رابطه قلابی و قلمرو آن، اگر قلمرو الوهیتی را به هیچ وجه نشان نمی دهد که در قلب معبد، در مقدس هالی، یکی می یابد تنها جادوگر اوز (مشاهده اسپویلر) [هرچند گفته شده است که می فهمم که در چنین مکان هایی در سنت های مختلف معبد، هیچ چیز و یا شاید تنها آینه ای وجود ندارد که بتواند بی معنی و غیر قابل توضیح بودن تجربه با الوهیت را روشن کند (پنهان کردن اسپویلر )] یا همانطور که در داستان می گوید - نمی دانید اگر فردی که با تلفن صحبت می کنید، واقعا کسی است که فکر می کنید با او صحبت می کنید، واقعا نمی توانید حتی بدانید که فردی که با آن مواجه هستید شخص آنها می گویند آنها هستند. آب عمیق از آنجایی که من در مورد کافکا و دیدگاه های مذهبی او، و یا نگرش های او به طور کلی خیلی کم می دانم. برود بود؟ (مشاهده اسپویلر) [پس از خواندن vor dem Gesetz من اعتراف می کنم بسیار بیشتر برای خواندن مذهبی از کافکا (پنهان کردن اسپویلر)] نامه های پدید آمده است که در آن دو در مورد ترس خود را از قراردادن سیفلیس بحث، بنابراین آنها راحت بحث در مورد برخی از مسائل صمیمی با از سوی دیگر، تصور من از خواندن بخش هایی که توسط کافکا حذف شده بود، این بود که او تلاش می کرد که متن را به آینه تبدیل کند. خواننده به قلعه نزدیک می شود و مشغله های خود و شرکت های حیاتی را ...

مشاهده لینک اصلی
چهار ستاره برای نگه داشتن کارتل کافکا از اتخاذ من به صفوف خود و غلبه بر من با پایان نامه های خود را در نقش Klamm به عنوان Ébermensch و اولگا به عنوان Éberwench. فرانتز دادگاه را به یک روستای کوچک منتقل می کند، جایی که K. در تلاش برای دریافت یک قرار ملاقات در بخش برای اعزام در قلعه است، و در مورد seducing barmaid در طبقه نوار (هیچ کس به من گفت که کافکا بود تا وابسته به عشق شهوانی!) و اعمال اشتباه به هر شخص مواجه می شود. واقعیت این است که این رمان را از بین می برد و می گوید: \"یکی از مظنونان K. در روستا به دام افتاده است، هرگز برای ملاقات با کلامم تا لحظه مرگ، و خوشبختانه، تا زمانی که حکم نهایی به اطراف می رسد، یکی تقاضای آزادی را به دنبال پیپی مونوپاد غیر مستقیم غیر مستقیم (یکی از بسیاری از تعاملات طولانی مدت در رمان) است. در غیر این صورت، ساحل درخشان خواندن.

مشاهده لینک اصلی
شیطان یک کتابخانه دارد همراه با Necronomicon و Malleus Maleficarum، شما می توانید یک نسخه از فرانتس Kafkas قلعه پیدا کنید. برای خواندن این است که درد را بشناسید. این کتاب عذاب بیهوده است. این حتی بخش پاراگراف مناسب را ندارد. پاراگراف هایی حاوی فصل درون خود هستند. چقدر از این پیچیدگی ذهن است؟ دیوار متن مرگ! این روایت در یک دولت تب و رویا باز می شود و هرگز از آن شکایت نمی کند. با این وجود، من موفق به خواندن این مکنده شدم. آه! من بدترین مادربزرگم زنده هستم و من این را نفهمیدم. هنگام خواندن قلعه، من تهوع، خستگی، اضطراب، شکستگی عصبی و خشم غیرقابل تحمل را تجربه کردم. من از طریق آن همه چیز جان سالم به در من نیمه انتظار داشتم که در آخرین فصل، فرانتس کافکا این کتاب را به عنوان یک شوخی بزرگ نشان خواهد داد. او تا کنون خواننده را برای خواندن تبریک می گوید و صادقانه ترین خود را برای چنین شکنجه عذر می دهد. هرگز اتفاق افتاد من می شنوم که او قبل از اتمام قلعه فوت کرد. شاید این انتصاب در نظر گرفته شده بود. قلعه یک تفسیر آشکار درباره بوروکراسی و فردی است که توسط جامعه مورد ستایش قرار گرفته است. با این وجود، تفسیر خودم را از این ظروف خونین پختم. پاراگراف بعدی آن را در بر می گیرد. روستاییان و افسران قلعه دو ویژگی مشترک دارند. اولا، هر دوی آنها از ایستگاه خود در زندگی و کار افتخار می کنند. برخی از روستائیان در بیشتر مشاغل دشوار کار می کنند. با این وجود، آنها از آن افتخار می کنند. مأموران قلعه بی شرمانه ناکارآمد هستند و قلعه قادر به ارائه راه حل برای هر چیزی در طول رمان نیست. با این وجود، این افسران خود را به عنوان نیمه خدایان معرفی می کنند و به آن افتخار می کنند. یکی دیگر از ویژگی های مشترک این است که همه آنها بر این باورند که زندگی از کنترل خارج می شود. آنها هرگز عمل نمی کنند. در عوض، هر شرایطی را قبول می کنند و هر رویداد اجازه می دهد بدون هیچ گونه مقاومت، زندگی خود را شکل دهند. به استثنای خانواده خجالت آور، اما دقیقا به این دلیل است که آنها به روستاییان نفرت انگیز هستند. کافکا هر بار که روستایی هر آنچه را که K به عنوان عمیقا و بی ضرر برای زندگی خود اهمیت می بخشد، تعبیر می کند، کافکا اشاره می کند که عامالن هرگز برای اصلاح زندگی خود عمل نمی کنند. آنها آن را قبول می کنند. من این را درک کردم زمانی که Pepi (شخصیت غیر قابل توجهی که قابل تصور است) همه چیز را بررسی می کند که تا کنون از دیدگاه او دیده شده است. علاوه بر این، K. متهم به هرگونه تأثیری که در زندگی او داشت، بود. او فقط یک قربانی منفعل است. همه روستاییان و قلمرو قومیت ها منفعل هستند. K. به عنوان یک خارجی، متفاوت است. اول، K. کار مشخصی ندارد و غرور او را آسیب می زند. در فصل اول، او کاملا از بین می رود، اما کتاب هرگز به شما آن را به شما نمی گوید. او توپ های برف را در مردم می کشد تا توجه خود را جلب کنند. اگر این عمل یک شخص عصبانی نیست، من نمی دانم که آن چیست. دوم، و مهمتر از همه، K. فعال است. او عمل می کند و تلاش می کند مشکل خود را حل کند. این به روستائیان کاملا بیگانه است. تنها تجارت آنها هنر تقلید و استدلال های بی پایان است. به همین دلیل است که روستاییان K را کودکان و نوجوانان می دانند. آیا او نمی داند که قرار است زندگی اش را بپذیرد؟ هنگامی که روایت به پایان خود نزدیک می شود، K. همانند یکی از روستاییان استدلال می کند. سبک اسنوکر بدن، او به دست آورده است.

مشاهده لینک اصلی
 «من • پوشه € ιών من من ±\" άι ... من € Î Î¯ÏƒÎºÏ ‰ Î ± Ï ... μάσιο، این است که من ± من \"من ιμÎνονÏ\" Ï ± \"من، من من ΜΠμÎνÎμι € οιοÏ\" من ... من، من »Î ± Ï ÏƒÎ¹ÎºÎ¿Ï، Î¿Î¼Ï ...\" من ± Î ± σÎ- βοΠ· θήσÎμι Î ± βγάΠγάμÏ، من \"من ± Ï Î®Î¼ÎμÏ Î¿Î¼Ï ... یک £». فراتر از € ÎκÎμÏ \"من • من ... من\" من ισμÎνÎμÏ، II ÎμÏ، I • ΜΠ± Ï € Î ± Ï Î³Î¼Î \"νο Ï € ï» من من من من ¬Î من \"من · من ν ... I II ± من\" من ± Ï Î¯ÏƒÏ € οιÎμÏ، من † من من άσÎμÎ¹Ï € άι ÎœÎ Ï Ï Ï † ÏŒÏƒÏ \"من ± Ï Î¹ÎºÏŽÎ½ οΠσμÎνο βιβΠفرم I ±\" من ... من € ÏŽÎ½Î¿Ï Î ... ± Ï € من ... من \"من ± Ï ... من \"Î¿Î¹Î¿Ï € ‰ Ï ... ÎÎ½Î¹Ï Î¡Î'Î | Î من\" من »من ÎμιώνονÏ\"، ΜΠE | ¬ »فرم βιβΠΠ¿. Î ± Ï Î¼Î¹Î ÏƒÎºÏ ... من \"من» οÎ'Ï Î¿Î¼Î¯Î Î¹Î'Îμών Ï € من ... من، من \"من · من\" من Î · من Î ± من \"من» من · من † ë³'ë Î ± Ï Î ± ήνιΠ\"ιμήσÎμιÏ. € Î »من من\" من ± من ... من \"دوم، پوشه من\" γάμÏ، σÎμÎ¹Ï من، ¬، من € í ¬ìŠ¤ì- من ... من، Î ± Ï Ï € ... من \"من ± من\" من Î ± Ï € ΤόÏ، Î¹ÏƒÎ¸Î Î½ÏŒÎ¼Î¿Ï ... من \"όσο Î ± من\" من \"من · من Î'Î¹Î¬Ï Î¹ÎºÎ ± Î ±، όσο ¹ \"من من من\" من · من، من »Î¿ÎºÎ» این است که من ‰ من \"من ... من من من ± Ï € οιοÏ\" ماشین من | . ÎšÎ¬Ï † ± .Î- من \"من Î ± ξÎμκινάÎμι ¹ من\" من · من ¬ìŠ¤ì- ± من \"من ... است. درجه \"فرم I ‰ فراتر از € من ... من ... من €\" ίθÎμÏ \"من Î ± من\" من Î ± Î ± Ï \"CD ¯ Ï ‰ من، من ‰ Ï Î¿Î¼ÎμÏ \"من · من\" من، Î'Î¹Î¿Ï Î¹ÏƒÎ¼ÎνοÏ، Î ± Ï € Î¿Î¹Î¿Ï \"من من من من. Î'κοΠ»من ... Î¹Îºî® ورسو σÎμÎ¹Ï من من € Î¹Îºî® Î ‰ Ï Î³ÎμγονόÏ\" Î ± Ï ‰ است که من ± Î »» ÏŒÎºÎ¿Ï \" Ï ‰ Ï € ÎμÎ¼Ï Î¿Î'Î¯Ï ‰ من، من ± Ï € ï »من\" من Ï ‰ من، من € ï »Î¿Î³Î¹ÏƒÎ¼ÎÎ½Ï ‰ است که من Î ± Î ± Î ± من \"Î¯ÏƒÎ¿Ï ... من\" من · من، من € پوشه Î'Î®Ï من \"من ± Ï € Î ± Ï † ή من\" من ... ¹ من \"من Î ± ï γο.Τι Î¯Î½Î¿Î½Ï Î¬Î'Î ‰ من، من من، من؛ οί Î ± Ï € Î · Î¤ÏŒÏ \"‰ ± Î½Î¬Î³Î½Ï NEOS Î¯Î½Î¿Î½Ï ± Î · ÎμÎ¾Î¿Ï ... ± من، من € IOE\" از ÏƒÎ¹Î¿Ï € پوشه · μÎνΠ· Î ± Ï € من \"من · Î ± Ï € Î ± Ï ‰ ÏŒÏƒÏ Ï € Î ·. Spyrachri ... σικά · ÎμÎ¾Î¿Ï ... من Î ± νάΠΜάΠ± ¹ من \"من من\" من € Ï € Î ± Ï ... σκÎμÎ¯Ï \"من ± من، من ± ÏƒÏ Î¿Ï ÏŽÎ½Îμι Î ± من\" من · من ÎμικόνΠ± Ï € من من \"است که من € ιβάλ من »من Î ± من ... من \". آنجلوپولوس است. Ï ‰ من، ξÎνοÏ، \"من · من، من ± Ï Î® من\" من · من € Î ± Ï Î¿ÏƒÎμγγίζÎμι άÎ'Î من \"من\" Î ±، ιμοκΠ± من \"ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï ± Î¯Î½Î¿Î½Ï Î³Î½ÏŽÏƒÏ\" من ‰ من \"من ± Î½ÏŒÎ½Ï خدمات شهری، ¬ìŠ¤ì- ± Î ± من\" من · من، ογική من، من € Ï € Î²Î¯Î½Ï Î ± من \"من Ï ÏƒÎ- σΠ· من\" من Ï Î³ÎºÎμÎºÏ Î¹Î¼ÎνΠ· ÎºÎ¿Î¹Î½ÏŒÏ \"من · من\" من ±.  «â € | من\" ι⠀ Î ± من ... من \"من Î ± Ï Î¼ÏŒÎ½Î¿ NEOS ± من، من» من ‰ \"من من من\" من \"ομÎμÏ Î® άγνο Î ± من \"νο ¹ من\" من، من ... من € νθήκÎμÏ من ... من € Î²Î¯Î½Ï Î ± من \"من Ï ÎμÎ'ÏŽ ÏƒÏ ...، یک € ™ Ï این است که من \"من ± من\" من »Î ± من\" من ± کنم من NEOS Î ± Ï ‰ پایان من ± کنم من ‰ ν ΜΠ\"من، ιÎ'ÎÎμÏ، سانتورینی من، من ± من \"من ± Ï» ÎšÎ¿Ï ÎμγόμÎμνά ¹ من \"من · من € ΠγμΠ±\" من ± من \"من · من\" من ±. Î ± من ... من \"من\" من · من، من € Î¬Î³Î½Î¿Î¹Î ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï E،، ë¶ \"II I ± من\" من · من ... من € βÎμÎ¯Ï \"branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero Î ± Ï € من \"â € ™ · ورسو ±\" ιγμή \"من · من E | ¬» »من · όμο οÎ'Î¿ÏƒÏ ‰ من، من ± Î · من\" من · من ... من € βÎμÎ¯Ï \"branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero Ï €\" من من € Î »من» من άÎ'Î ‰ من، من من من من من ± Î ± من ... من \" ÎÏÎ¿Ï ... من من من ± ï € ¹ Î من \"ÎÏÎμÏ\" branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero οÎ'Î¿ÏƒÏ \"من Î ± ï» Î¯Î³Î¿ όμο Î ± کنم من من \"من ... μική ΤόÏ، ± νÎμίΠK · من من ... من \"Î ±، سانتورینی، من\" من · من، άγνοιÎ. \"من ± من\" من \"من\" من من من »است که من ¬ìŠ¤ì-، II γίνÎμÏ\" من ± Ï € Î ± Ï € ιÎμικήÏ، Î ± Ï € ÎœÎ Î½Ï \"من ÏƒÏ ... .. و» Î ± من \"من · من\" من · Î'Î¯ÏƒÏƒÎ ÏƒÏ ... من € Î ± Ï ÏŒÎºÎμÎ¹Ï \"Î ± ΜΠΠ± Ï € من \"من € Î NEOS Î ± νÏ\" νο NEOS μÎμίΠ± من \"من ... Î²Î¹Î²Î Î¼Î¹Î¿Ï ...» من »ÎºÎ¯Ï ‰ من\" من ... ιοÎ'ικό این است که من ± \"من من ... من Î¼Î²Î¿Î Î¹ÏƒÎ¼Î¿Ï من\" من .... Οι Î¬Î½Î¸Ï Ï ‰ Ï € پوشه، ± Î I، II ... μίζÎμι ο ÎšÎ¬Ï † Î ± Ï † Πικό \"Î ± Ï Î ± Ï ، ιÎμκÎ'Î¹ÎºÎ¿Ï Î½ Î'Î¹ÎºÎ Î¹ÏŽÎ¼Î Ï ± \"من ± βάσÎμι من\" من ... من € ιβάΠ»من ικό\" من، من \"من € οίο Î¶Î¿Ï ... من، من ± من \"من ‰ Ï Ï Ï ‰ Ï € من\" من ... من III \"ή. آنجلوپولوس است. من ‰ من، νÎμÎ¿Ï ÏŒÎ³Ï Î¼ÎνοÏ، ¹ \"Î ± من\" من \"Î ± Ï Î¹ درجه سانتی μβολ من من من من ‰ Î ± ιÎ'Îμών Ï ± \"من» ήÏÎμÏ خدمات شهری. این است که من † Î ± Î · من، من Î¤ÏŒÏ \"· Î ± من\" من ± من \"من ± Ï ‰ Ï ‰ من\" Î¿Î¯ÎºÏ Î½ ± Ï € ÎœÎ Î½Ï \"ι II I ± من ... من\" Î ± οιό Î¯Î½Î¿Î½Ï Î½ÎÎ¿Ï ... μόÏ. \"این است که من ±\" من ¿Î¬Î½Î¸Ï ‰ Ï €، ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï داستان من \"من ± Ï Ï Ï» پایان \"من · من، من »» Î ± γή، من \"من · من € پوشه ± λ Î ± γή Ï € من من من من من ... ± μική € Î ¬Î³ÎμÏ \"Î ± Ï ورسو ±\" پوشه ÎμιώÎ'Î · Î ± من \"من ± NEOS ή ΜΠمن ... من €\" من ... من € تعطیلات ، ÎμÏ، ξÎμβόΠÎμμÎ. ÎμκÎμί من من پوشه € ιών ... من € کنم من ± ίνÎμιÏ، \"من ± Î ± Î¯ÏƒÏ من\" من \"όσο Ï Ï € ... این است که من · من \"من · μÎνο ÏƒÏ † Î ± Ï € Î ± Ï IOE، فراتر از € من ... من\" من ± Ï € Î ± Ï Ï Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ \"ή دوم ¼ Ï € من\" من · œë¬¼ì-، ± νÎμιÎ'Î · من \"من € οκάÏ، فراتر از\" ± Î من ... من \"άι Î¯Î½Î¿Î½Ï ± من \"من من من Î ± Ï Ï € ... ήÎ'Î · ζÎμιÏ، Î ± من\" € Πμόνο Ï ... III » γάμÏ، Î¯Î½Î¿Î½Ï ± Ï Î ± ΠγάμÏ، من \"من ÎšÎ¬Ï † Î ±، Î ± من\" من ... من † ίξÎμιÏ، من \"من من من من من ± \"ماشین من ‰ من\" CAM،  «من ΤόÏ، °\" من ± من \" ¿Î¹Î¼ÎÎ½Î¿Î½Ï Î¯ÎºÏ II I ± من ... من \"άι؛ » \"من ± من\" من \"من μÎμγΠ±» بایگانی Î ± من \"من\" Ï ... Î²Î¹Î²Î Î¼Î¹Î¿Ï ÎγκÎμÎ¹Ï ... \"من ± کنم من من\" من \"من من من من من من من Î ± Î¯Î½Î¿Î½Ï ± کنم من من »Î ± Î من ... من € άγμΠ± من\" من ±، Î ± Ï † من \"νο ± من\" من ± θÎνÎ. آنجلوپولوس ÎšÎ¬Ï † Î ± Î ± من \"ÏŒÎ³Ï branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero Î ± Ï € ï» Î¬ÏƒÎμι ورسو ± من \"من من من ± Ï € Î¿Î¹Î¿Ï Î¹ÏƒÎ¼ÏŒÏ من \"من من من € Î ± من\" من »ÎœÎ · Î²Î¯Î½Ï Î½Î® Î ± ± λ »Î¬Î¶Îμι ÏƒÏ Î¿Ï Î® ½ ιοΠ· این است که من ± \"من ± ¬\" من ± من \"من ... κάθÎμ Î ± Î ± γνώσÏ\" من ·، όσΠ± Ï DOGEUR όμο Î ± Ï € Πάσο من ... من. \"این است که من ±\" من κάθÎμ ΜΠمن، من € άι ÎœÎ'ΧÎ، II من \"من Î'ικό من\" من ... من من Ï € Î ± Ï € ï »Î ± Ï Ï † من\" άσÎμι Î ± Ï ÏƒÎ¯Î³Î¿Ï ... Î ± Ï € Î »من» Î ± Î¼Ï € ÎœÎ'ΧÎ، II من ... من όμο ÎœÎ Ï Ï Ï من من € ... ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï I II \"من ± Ï € من\" من.

مشاهده لینک اصلی
\"من ± Î ± Î ± من\" من »Î¬Î²ÎμιÏ، II Î ± من\" من ± من ... من † ΠνοήμΠ± من \"من ± من\" من من ... من، من ... Î¼Î²Î¿Î Î¹ÏƒÎ¼Î¿Ï من، من \"من ... من Ï € من ... من دوم € ή من من ±\" من Î ± βάσÎμÎ¹Ï من \"من ... من ‡ من\" من 2-3 Ï † می کنم من. άÎ'Î Î½Î¬Î½Ï من شلیک نیم، Î ± من \"من Î ± βάσÎμιÏ، ± من\" من ± Ï € ¬ìŠ¤ì-، Î ± من \"من» ± βιβΠ»Î ± ι Î ± νίÎ'Πή ο ÎšÎ¬Ï † Î ± من، من پشت! Τον ÎšÎ¬Ï † Î ± من\" من ν Î³Î½ÏŽÏ Ï ± ¹ من \"من · من\" κΠ· Î ± من \"من ± Î³Î¬Ï NEOS Î ±. ... من من من ± ¹ من \"من من من من. Î • ¾ ± Ï ... پایان Î¯Î¿Ï Î ± من \"IZ ± Î ± Ï € Î. من \"من ¾ Î ± من\". Î ± Î¾Î¯ÏƒÎ¿Ï Î »من\" من \"من ... من\" من € Î؛ Î ± Î¾Î¯ÏƒÎ¿Ï پوشه Ï € ï »Î¿ÎºÎμÏ، من\" من ... من ... € ÏƒÎ¹Î¼Î¿Ï Î ± من \"من» Î ± οΠίνÎμιÏ، Î ± € οιο من من Ï Î¼Î²Î Î½Î¿ ... من من »من Î ± من ... من\" من؛ Î • ΜΠمن \"من ¬ من\" من ± کنم من این است که من این است که من € Î¿ÎºÏ \"ή؛ Τι ¾ Ï ‰ من \"من ± Ï € Î ± من، IOE † θήμÎ\" branch_mapping_dlg_condtion_items_update_defaultConditions_zero ¹!

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب قصر


 کتاب گرینگوی پیر
 کتاب چه کسی غذای ما را برداشته؟
 کتاب بیسکویت ها (گروه های موسیقی و نقشه های خیلی حسابی)
 کتاب وقتی هرگز از راه می رسد
 کتاب نوری که از دست دادیم
 کتاب دراکولا