کتاب فکرهای نبوغ آمیز (بیشترشان)

اثر لیز پیشون از انتشارات هوپا - مترجم: بهرنگ رجبی-ادبیات داستانی

After receiving the shock of a lifetime — seeing his big sister, Delia, without her sunglasses on — Tom is trying to gear himself up for sports day at school. It does not help that his dad is training for the parents’ race on that day — and plans to wear bizarre cycling shorts! Meanwhile, Tom’s band, DogZombies, is supposed to play in the school talent show, meaning they’d better start practicing — a lot. It might all be worth it, though, if the absolutely brilliant band DUDE3 appears as special guests!


خرید کتاب فکرهای نبوغ آمیز (بیشترشان)
جستجوی کتاب فکرهای نبوغ آمیز (بیشترشان) در گودریدز

معرفی کتاب فکرهای نبوغ آمیز (بیشترشان) از نگاه کاربران
بسیار در سبک خاطرات یک بچه Wimpy - در حالی که در همان زمان متمایز و داستان خود را - که تمام طرفداران این سری لذت می برد. من به ویژه درک می کنم که شخصیت اصلی یک گرید پنجم است که کتاب را بسیار مناسب تر برای خوانندگان ابتدایی می کند.

مشاهده لینک اصلی
مانند سایر کتابهای این مجموعه بزرگ، خنده دار و پرماجرا است.

مشاهده لینک اصلی
من فکر کردم این یک کتاب بسیار خنده دار است که شخصیت بسیار خنده دار است، من هرگز نمی توانم کتاب را ترک کنم و بعد از خواندن درد کمر خنده ای داشته باشم.

مشاهده لینک اصلی
آه خدای من

مشاهده لینک اصلی
کتاب درخشان

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فکرهای نبوغ آمیز (بیشترشان)


 کتاب جانوران شگفت انگیز و زیستگاه آن ها
 کتاب آخرین عشق کافکا
 کتاب ماجراهای تن تن (8)
 کتاب میک هارته این جا بود
 کتاب اول عاشقی
 کتاب رهنمودهایی برای نزول در دوزخ