کتاب علامت چی

اثر چارلز دیکنز از انتشارات نشر چشمه - مترجم: ابراهیم یونسی-ادبیات داستانی

؛«هی آقا!» وقتی صدایی را كه به اين نحو او را خطاب می‌كرد شنيد، دم در اتاقك نگه‌بانی‌اش ايستاده بود و پرچمی در دست داشت كه به دور تيرك كوتاه‌اش پيچيده بود. با توجه به وضعيت آن مكان، آدم فكر می‌كرد قاعدتا نبايد ترديد داشته باشد كه صدا از كدام سو می‌آيد؛ اما به جای اين‌كه سر بردارد و به آن‌جا كه من، در راس يك گودال پرنشيب، بالای سرش ايستاده بودم بنگرد، برگشت و به خط آهن پيش پايش نگريست. در اين حركت‌اش چيز جالبی بود، هر چند حتما از ترس جان‌ام نمی‌توانستم بگويم كه اين چيز جالب چه بود. اما می‌دانم آن‌قدر جالب بود كه توجه‌ام را جلب كرد... ؛


خرید کتاب علامت چی
جستجوی کتاب علامت چی در گودریدز

معرفی کتاب علامت چی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب علامت چی


 کتاب آستریکس در جزیره کورس
 کتاب همه ی آن چه همیشه می خواستیم
 کتاب یک پیاده روی طولانی تا آب
 کتاب نامه ی گمشده
 کتاب خیابان بوتیک های خاموش
 کتاب فرشتگانی در سوی درون