کتاب عشق با حروف کوچک

اثر فرانسس میرالس از انتشارات نیلوفر - مترجم: گلی امامی-ادبیات داستانی

سرمان را چرخانديم سال دارد به پايان می‌رسد و سال جديد شروع می‌شود. از اختراعات بشر برای فروش تقویم. فراموش نكنيم اين ما بوديم كه دل‌بخواه تصميم گرفتيم كی سال‌ها، ماه‌ها، و ساعت‌ها شروع شوند. ما جهان را با معيار خودمان اندازه‌گيری كرديم و تسكين يافتيم. چه بسا در اين آشوب و آشفتگی، نظمی كيهانی وجود دارد. وليكن، قطعا اين نظم از آن ما نيست؛


خرید کتاب عشق با حروف کوچک
جستجوی کتاب عشق با حروف کوچک در گودریدز

معرفی کتاب عشق با حروف کوچک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب عشق با حروف کوچک


 کتاب مالوی
 کتاب سامسای عاشق
 کتاب یک اتفاق مسخره
 کتاب خداحافظ گاری کوپ
 کتاب خوشبختی در راه است
 کتاب صدایی از دیوار