کتاب شکوفه های عناب

-ادبیات داستانی

پیوندی میان تخیل و تاریخ در روایت رضا جولایی از قتل یک روزنامه‌نگار و سفری عجیب به دل تاریخ معاصر در رمان شکوفه‌های عناب.


خرید کتاب شکوفه های عناب
جستجوی کتاب شکوفه های عناب در گودریدز

معرفی کتاب شکوفه های عناب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شکوفه های عناب


 کتاب پادشاه و ابرباف
 کتاب کلیله و دمنه
 کتاب کودکی
 کتاب بابک خرمدین
 کتاب وردست
 کتاب در تنگ