کتاب شپش پالاس

اثر الیف شافاک از انتشارات مروارید - مترجم: تهمینه زاردشت-ادبیات داستانی

شپش پالاس روایتی دایره‌وار دارد و به قول نویسنده در این روایت دایره‌وار نه خط افقی وجود دارد و نه خط عمودی و در نتیجه نه با آغازی مواجهیم و نه با پایان. خواننده‌ی این رمان ابتدا باید این انتظار را کنار بگذارد که به نقطه‌ای به نام پایان» خواهد رسید وگرنه اگر در پایان رمان بپرسد: «خوب بعد؟» جوابی که می‌گیرد این است: بعدی در کار نیست»؛

این رمان شافاک هم‌چنین لحنی طنزآمیز دارد و ماجرای آن از اعتراضی خیابانی شروع می‌شود. اعتراضی که برای احداث خیابان در محلی که مزاری است مقدس شروع می‌شود و در ادامه موقعیتی مضحک می‌سازد. این داستان در سال ۲۰۰۲ آغاز و در ادامه با چرخش به سال ۱۹۴۰ و پس از آن ۱۹۲۰ باز می‌گردد و پس از آن دوباره به سال‌های ۱۹۶۶ و ۱۹۷۲ بازگشته و در ادامه به بهار سال ۲۰۰۶ ختم می‌شود؛


خرید کتاب شپش پالاس
جستجوی کتاب شپش پالاس در گودریدز

معرفی کتاب شپش پالاس از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شپش پالاس


 کتاب مهتاب عشق
 کتاب شوخی
 کتاب مارتین ایدن
 کتاب کجا می ریم بابا؟
 کتاب راز فال ورق
 کتاب اخبار عجیب و حکایات غریب