کتاب شور ذهن

اثر ایروینگ استون از انتشارات مروارید - مترجم: اکبر تبریزی-ادبیات داستانی

In the 1880s, Vienna was Europes glamour capital. It was in that brilliant city that Sigmund Freud began his long struggle to free people everywhere from the blindfolds & chains of their unknown natures. The Passions of the Mind is the story of an extraordinary man who proved that some of the most exciting challenges arent met on the battlefield or on mountain peaks, but inside the hearts & minds of individuals. He was a pioneer explorer of the dark frontiers of the sexual nature of humans, for which he was made a pariah.


خرید کتاب شور ذهن
جستجوی کتاب شور ذهن در گودریدز

معرفی کتاب شور ذهن از نگاه کاربران
تا قبل از این هروقت اسم زیگموند فروید می اومد یه آدم عصبی که زیادی تو مسایل جنسی ریز شده و میخواد به زور روح رفیع آدمی! رو در قالب ضعیف و آبکیه انگیزه ها و عقده های جنسی جا بده به ذهنم میرسید. با خوندن این کتاب فهمیدم تا حدی حق با من بوده اما کفه ترازو به نفع فروید سنگینتر شد. فروید طبعی به مراتب حساستر از اونچه فکر میکردم داشته و به عنوان یه پزشک که تونسته پی ببره همه بیماریها صرفا نتیجه عوارض جسمی نیستن و روان آدمی میتونه حتی بیشتر تاثیر داشته باشه، موفق عمل کرده. زندگی خانوادگی و روابطش با پدر و مادرش خوب بوده بطوری که مطرح کردن تئوریهایی مثل عقده ادیپ نمیتونه نتیجه مشکلات روانی خودش بوده باشه منتها چون جامعه آن روزهای اروپا تحمل شنیدن اینگونه مطالب رو نداشته اون جنجالها برپا شده و مطرود جامعه پزشکی دوران خودش شده. بهرحال به هیچ عنوان نمیتوان نقش اصلی فروید رو در آنچه که سالها بعد نه تنها در پزشکی اعصاب و روان بلکه در زندگی شخصی تک تک ما آدمها به وقوع پیوسته ندیده گرفت

مشاهده لینک اصلی
نزدیک به 300 صفحه ش رو خوندم دیگه نتونستم 700ص دیگه رو با همین شکل جلو برم، پر از توصیفات اضافی،جزئیات غیرضروری و بشدت خسته کننده

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شور ذهن


 کتاب دو تا خفن تابستان خود را چگونه گذراندند
 کتاب ماه بر فراز مانیفست
 کتاب دشمن عزیز
 کتاب پیش از آنکه بخوابم
 کتاب کتاب سیاه
 کتاب آیینه سرتاسر ترک برداشت