کتاب شوری در سر

اثر اورهان پاموک از انتشارات نشر چشمه - مترجم: عین له غریب-ادبیات داستانی

اورهان پاموک شوری در سر را در سال ۲۰۱۵ منتشر کرد. رمانی که بر عکس بقیه‌ی نوشته‌های این نویسنده درباره‌ی حاشیه‌نشین‌های استانبول است. آن‌هایی که از روستاهای خاک گرفته‌ی شرق آناتولی در دهه‌ی پنجاه و بعدش به استانبول مهاجرت کردند و بعد مدتی محله‌های خود را ساختند. شخصیت اصلی پاموک "مولود" سال‌هاست در این شهر دست‌فروشی می‌کند و شاهد تاریخ پر فراز و نشیب استانبول است. تاریخی مملو از کودتاها، درگیری‌های خونین میان ارتش و کردها، از بین رفتن بافت دوران عثمانی، عوض شدن سلیقه‌ی مردم و ... رمانی حیرت‌آور از برنده‌ی جایزه‌ی نوبل که باز روح استانبول و انسان این بار حاشیه‌نشینش را احضار می‌کند و آن قدر خرده روایت برایش مهیا می‌کند که او گم می‌شود در این حجم اتفاق‌های عجیب. رمان مملو از شخصیت‌های متفاوت است؛ کارگردان فصلی، ماست فروش‌ها، چپ‌های اسلحه به دست، ناسیونالیست‌های خشن ترک، اسلام‌گراها، ماموران رشوه‌گیر دولت، تازه به دوران رسیده‌ها، گانگسترهای بساز و بفروش و ... پاموک در این سمفونی باشکوه قهرمان تنهایش را روی تپه‌های دور دست می‌برد تا به نورهای استانبول نگاه کند و راوی شهری باشد که ناگهان گسترده و متراکم شد. شوری در سر خوانندگان پاموک را غافلگیر کرده است


خرید کتاب شوری در سر
جستجوی کتاب شوری در سر در گودریدز

معرفی کتاب شوری در سر از نگاه کاربران
اورهان پاموک، نویسنده (نوبل)، TR-2014 را می سازد ± اعتباری یایا ± N، 477 ص *** استانبول زبان 62 ã§evrilmiåÿ ترانه سرا ±، در شهرستان در پایین از ورود (1969-2102) yã¼rek گرفتن، در ما STREET و نماد دما را به نماد @ BOZA @ دعوت می کند. منKafa tuhaflä ± ± K @ A NKar کتاب @ sonrasä ± N ترین Güzel kitabä ± olduäÿ آن فکر می کنم، نوار اورهان پاموک hã¼rmetl خوش آمد می گوید ± yorum. سر من ° عجیب و غریب بودن R بود، درجه Ã§İ من آنچه را که او برابر آنچه د ای فضا aitmiåÿ حس (ویلیام وردزورث) .- ARAZÄ قسمت درجه سانتیگراد یا درجه سانتی à ‡ EVA درجه رن وBURA benan ° M @ گفت او یک درجه نانس به اندازه کافی صفا ° مردم BULABÄ درجه سانتی L برای اول شخص، سای ° VAI ° جامعه L بنیانگذار واقعی (JJRousseau) است. Zäune ± ± ± RESMÄ -vatandaåÿlarä با n åžahsä درجه سانتی gã¶rã¼åÿ ° ± arasä gã¶rã¼åÿ از دره تفاوت درجه سانتی NLA درجه سانتی اعظم درجه سانتی DEVLETÄ درجه MA درجه سانتی ZÄUNE ° N gãœcãœnã¼n کانا ± ± ± دا TA R (Celal سالیک) .- دروغ آیه ± در جریان ما به خون در رگ ها از چگونه بسیاری از دختران در عمارت متوقف نمی sã¶ylen (beyåÿeh عامیانه deyiåÿ) است.-... در خیابان @ بین بردن @ او کمک های مالی ± کمک های مالی ره ± ره مترقی و کارشناسی ارشد ما GEA ‡ ° کمتر yã¼zyä ± llarä ± LOST gãœzel gãœnlerä ° ± یابد و خطا RTA ± ± ± N ...- یادآوری SATAKE (atatã¼rk) فروشندگانSOKAK bãœlbãœllerä خیابان درجه، گفت hayatıdä neåžesä استانبول ± c و R @. @ شما آنها را ممنوع نخواهید کرد. از آن روز خیابان SATAKE ± RTA ± LA ± ماه ± Ä ° stanbul در رایگان است .- (دبیرستان) انواع عقب haydutlarä ± N، تنبل، kafasä ± zlarä ± N çAk به çAk به نسبت ± بازده در umutsuzlarä ± N فردا می یابد و درشت ± ± ± N kabadayä، می یابد و yaåÿlä ± ± ± n و یقه در مدرسه ATA ± ± جای N lacaklarä بود. ... بنابراین çOk ã¶äÿret مرد نشسته در پشت SA ± öğrenci به قوچ ã¶äÿret چیزی که به threadsafe Aymanam ± ± ± N .... biliyorlardä beyhudeliäÿ tecrã¼beyl عقب هستند yazlarä sinemalarä ± ± bah㧠به فیلم بر روی صفحه نمایش به عنوان قلم زن ± n در sã¼rekl از بحث است که در دوره اتفاق می افتد قلم زن ± n در HAME ° à ‡ متوقف می شود yãœksek OUT konuåž، متعجب ° KAI به آنها گفته شود و HEP نوار درجه سانتی RLAM ° K خنده آنها ATA، هیئت مدیره و درخواست او سوال که پاسخ SA اول ± ö قوچ äÿrenc گاهی اوقات duymazdä هر یک از دیگر .... mutluluäž mãœkemmel مدرسه مولود ویندوز XP ±، آیا ± yaptÄ از هر دو gãœlebä عقب به åžaka ° ± à ± لیتیوم به جز تمام عشوه گر به هر دو NLEYEBÄ درجه سانتی L ° آنی بود. -... مدرسه اول یا ± LA ± NDA، از رفت و آمد به مدرسه بای IAY بدون ± آیا دولت ± SA ± نار ± F باقی مانده در SettingName ± ± پول را به نفع و توقف غیبت palavracä kalabalıäž HELA ± تصمیم به مدرسه bã¼yã¼ttã¼äÿã¼n بیشتر است. SOKAKLARDAKÄ درجه سانتی dãœny به bãœyãœk نسبت به مدرسه و هاکان درجه سانتی KA درجه سانتی YDA °.-A ° åÿehir انسان، او می تواند جمعیت ° à ‡ Ä ° N به تنهایی و åÿehr åžehä درجه R باعث می شود چیزی در حال حاضر جمعیت ° à ‡ Ä ° N A ° NS وقتی KAFASINDAKÄ درجه tuhaflıäž SAKLAYABÄ درجه سانتی LMA Ä ° MKANIYDI.-SAA درجه سانتی YASETÄ ° N در aåžırı BA درجه R åžey VARDI.-SEYRETMESÄ درجه BA درجه سانتی بانک مرکزی استرالیا ° RA ° N از ZEVKLÄ درجه سانتی PEG ‡ åžeyä OK درجه سانتی عمل N با آب و تاب با هم به طور همزمان اتا درجه سانتی اعظم ° BA ° R شهر را دوست دارد ترین çOk چیزی هم åžiåÿl، Harbiye، تقسیم، beyoäÿl civarä ± n در oluyordu.-LIFE vereceäžä درجه سانتی صلح و gãœzellä ° F، اما ± hayatä N به دور از بای dãœåžlerk عرصه که رخ می دهد Ã§Ä ± KA تشکیل ±.-... من به عنوان BA درجه R فلج kıskanıp DEDÄ درجه سانتی ID ETMELERÄ ° N است، زیرا eäÿr کلفت HAPPY ممکن است یکی به Raay نمی بلبرینگ GIRL زندگی لذت می برد و سر ‡ EKMEYÄ درجه BA درجه سانتی LAN مرد خوش شانس olmamdä ± R. -Mevlut استفاده می شود، به عنوان مثال بدون مرد پیش، روح GA-VDESÄ درجه سانتی YL و جدایی بادن بین dãœåžãœncelerä درجه R می کند، با همه BEN @ @ گویند. نظامی در صورتی که پورت تنه به کامل با olamayacaäÿä ± نار ±، حتی اگر فرمانده او را به تسلا ° M روح بدون حرکت تا به حال درجه سانتی leceäžä درجه سانتی نائینی درجه سانتی KURTARABÄ و در نتیجه توسط ± آزمون و HAYALLERÄ درجه سانتی NE دوره ° P OLABÄ درجه سانتی leceäžä درجه سانتی نائینی ° بیشتر برای اولین بار anladä dãœåžãœn - در این راه سلاح ها وجود دارد؛ چه می توانم بکنم همه به تنهایی در HAME این دنیا بررسی KENDA ° ° ° ° SSEDÄ MA. پس از سی و مولود erkeäžä نوار ° ° ° تلفن های موبایل سدیم یک گرگ جان سالم به در فقط ã¶äÿrenmiåÿt olduäÿ از خیابان. اگر او خوش شانس بود، نام رئیحا KURT خواهد بود. ± sokaklarä N verdiäÿ yalnä ± درد ± ماه ± N acylating درجه سانتی LAC بدیهی است هنوز هم ± sokaklardä.-åžehä درجه R دره زندگی ° NLA درجه سانتی اعظم درجه سانتی دره درجه از آنچه مخفی NLA درجه سانتی اعظم ° N geladen درجه سانتی R.-و توجه در yã¼rã¼rk خیابان GA ¶rdã¼äÿã¼ åžeylerä محرمانه ° N KENDA ° à ‡ ıktıäž سر çOcukluk و باور در ilkgenã§liäÿ ± ± مولود RDA. ... بعدها در هم ± ل، این dã¼åÿã¼nce و رویاهای Baaz Bain سن ° R HEAD gãœcãœn از koyduäž hissetmiåÿt. در فینال یا ± L ° رویاهای KAFASINDAKÄ یک خیابان ° L ° R åžey GA-rdãœäžãœ تفاوت بین کارشناسی-GA هستند rmãœy مولود شد: HEPSÄ ° همان اگر MALZEMEDENDÄ °. Seyrettiäÿ از راه دور از بالکن ... sã¼leymanä ± GA-KDELENLERÄ ° N یک ° قبر råÿad روزنامه شبیه Taaza می تواند رویای خود شده اند. تایلندی هجده هم ± ± ± به PK لیتر NAA öN توسط SAATÄ ° ± درجه سانتی gaspã§ä یا دو بعد از از دست دادن دهند aktıäž sanmasä ‡ ± [email protected]ä°ã‡ VAZGEà MA BOZACI. این لباس ها بین بتن است. شما خیابان خیابان @ دارید. - @ من هنوز خیلی بد سایاکاآیم @ گفت Mevlut. -åžehr SA-YL پشت، آن را ارسال به دیوار STEDÄ ° ° ° åžey اعظم عقلانی ± NA gelmiåÿt iåÿt به تحمل کن. این عکس توسط هر دو عضو گرفته شده است؛ این برای هر دو HEART و HEALTH بود: @ این بهترین بهترین ..................... @ *** . گفت: ملووت به خود. ************** اغلب خارج از منزل؛ دلیل این است که در یک cã¼ml öNeml çOk cã¼ml برای پیدا کردن و حس کتاب، اما در okunduäÿ کامل *

مشاهده لینک اصلی
در خیابانهای استانبول، زیرنویس آن را میخوانید: @ «ماجراهای و رویاهای ملوات کاراتاس»، فروشنده بوزا و دوستانش، و همچنین پرتره زندگی در استانبول بین سالهای 1969 و 2012 از بسیاری از نقاط مختلف نمایش برنده جایزه نوبل رمان جدید این است که: یک دیدگاه از تغییر شهر از طریق چشم یک پسر روستایی که آنجا به عنوان یک نوجوان به آنجا آمده است، خارج از مدرسه رها شده است، و اکثر زندگی خود را صرف فروش ماست و بوزا (نوشیدنی رژیم غذایی کم الکل ) در خیابان. این زیرنویس همچنین نشان می دهد که سبک پدوکس که تقریبا از لحاظ عامیانه در اینجا نوشته شده است، بی نظیر و بسیار قابل درک است (حداقل در ترجمه توسط اکین اکلاپ)، کاملا متفاوت از متون متراکم برف یا نام من قرمز است. همچنین به یکی از ویژگی های جذاب و جذاب اشاره می کند: نحوه سخن گفتن از دیگر سخنرانان، صداهای و دیدگاه های خود را در مورد هر چیزی از یک پاراگراف به چند صفحه می گیرد، همانطور که آنها در مورد آقای پموش شانه می خوانند و می گویند،Hey، wait یک دقیقه! من چیزی برای گفتن دارم! @ این داستان کاملا به ترتیب زمانی نیست. این در سال 1982 شروع می شود، زمانی که Mevlut، در حال حاضر 25 ساله است، به روستای خود بازگشته است تا با دخترانی که مدت ها قبل از آنها در یک عروسی چشمک زده بود، به دنبال داشته باشد و برای او سه سال گذشته نوشته است. تنها زمانی که به قطار می رسد، متوجه می شود که (همانند یعقوب و لیه کتاب مقدس) خانواده او را با خواهر بزرگتر از هم جدا کرده اند. اما آنها تصمیم می گیرند که بهترین آن را داشته باشند. این Mevlut تمام است: گرفتن انتهای کوتاه چوب، اما نگاه کردن به سمت روشن حتی همین. در فصل بعد، او 12 سال ازدواج کرده است و هر شب در دوران کودکی خود است. قسمت اصلی داستان پس از 1968 شروع می شود، زمانی که ملووت با پدر خود به استانبول می آید، صبح به مدرسه می رود، بعد از ظهر ماست فروش می کند. او امید زیادی به انجام خوب در مدرسه و تبدیل شدن به یک دکتر یا معلم است. \"او پس از همه روشن است\" اما ما قبلا می دانیم که زندگی برای او راه ندارد. این بخش طولانی توضیح می دهد که چه اتفاقی رخ می دهد، با نتیجه کنجکاوی که چیزهای بیشتری نسبت به ملووت به خود می گیرد، بیشتر او را دوست داریم. این لذت هرگز من را ترک نمی کند، اما نمی توانم بگویم قسمت دوم رمان، افتتاحیه. نوشتن Pamū همچنان همانطور که قبلا ادامه داشت، با وجودی که تراکم عظیمی از نامهای ترکی میتواند در زمان سختی انجام شود. ملووتز حماسه خانوادگی در مورد زندگی، تولد، مرگ و میر، ازدواج (و حتی حوادث دیگری) همچنان به تامین منافع داخلی کمتری ادامه می دهد. علیه این، ما پیشینه ای از وقایع در ترکیه را \"کودتای ارتش\" می بینیم، بین چپ و راست و کشمکش های مذهبی مبارزه می کند. این امر به خوانندگان ترکیه بیشتر مربوط می شود، اما این امر سبب جلوگیری از تبدیل شدن کتاب به مکان های مختلف می شود. و در اطراف آن، استانبول خود را تغییر می دهد: بلوک های قدیمی پاره شده، بزرگراه ها ساخته شده است، ساختمان های بدون مجوز که در زمین های توسعه نیافته رشد کرده با بلوک برج جدید جایگزین شده است. نزدیک به پایان، Mevlut ایستاده در بالکن از یک ساختمان، به دنبال بیش از استانبول: Mevlut احساس می کند که نور و تاریکی در ذهن او به نظر می رسد چشم انداز شبانه در شهرستان است. شاید همین دلیل بود که چرا هود در خیابان ها برای فروش 40 ساله بوته در شب برای 40 سال گذشته صرف نظر کرد، مهم نیست که چقدر کمی از آن درآمده است. و ما بیشتر یاد می گیریم که چگونه با عروس نادرست ازدواج کرد و چگونه او یک بار دیگر برای ملاقات با خواهر کوچکترش او فکر می کرد که همه نامه های آن را نوشته بود. و کشف کنید که در تجربه عشق و ازدواج، نیازی به اشتباه @ وجود ندارد. این زیبا پایان دادن به کتاب بیش از حد، اما جذاب است.

مشاهده لینک اصلی
آه، خوب .. گاهی اوقات شما از نویسندگان مورد علاقه خود بیش از حد انتظار دارید. اما با وجود این انتظارات، من به شدت ناامید شدم توسط Pamuks A Strangeress در ذهن من. حتی منتقدان تندرو هم موافقند که پروس Pamukas بی عیب و نقص است. زبان او جریان دارد و شما بلافاصله با شیوه ای که شما در آن قرار می دهید جذاب می شود و شما را با خطوط داستان ساده خود راحت می کند. اجازه بدهید توضیح دهم ... Pamuks نام من قرمز یک داستان عالی است. این کتاب به شما می گوید. درختان و اشیاء شخصیت خود را دارند و داستان بسیار قدرتمند است. از سوی دیگر موزه بی قید و شرط، یک کتاب با یک داستان خوب و قابل قبول است. شما می خواهید هر کلمه ای از 600+ شاهکار صفحه را بخوانید، به دلیل زبان آن؛ به طریقی که او کلمات را مانند یک سمفونی قدرتمند بافت می دهد. این ها دو کتاب مختلف هستند - یکی که به داستان داستان خود متکی است، دیگری در داستان آن است. و من هر دو آثار او را دوست داشتم. پاموکوس آخرین سرمایه گذاری متاسفانه در هر دو انتهای تخت است. نه منشور نثر و نه من واقعا از این داستان لذت بردم. این 600 صفحه از زندگی یک فروشنده بولزا پرشور بود، و ما آن را دریافت، اما او واقعا نیاز به یک کتاب غول پیکر برای انتقال افکار Mevluts؟ مه

مشاهده لینک اصلی
داستان خانوادگی حماسی در استانبول. ملووت به استانبول می رود تا به پدرش پیوست (که همراه با برادرش - عمو ملووت) از یک روستای کوچک به استانبول می رود و به عنوان یک معامله ی ماست کار می کند. عمو ملووت و به ویژه فرزندانش (دو پسر عموی ملووت) بیشتر در توسعه اموال (و در زمان سیاست های راست راست) و موفقیت متوسط ​​درگیر می شوند در حالیکه ملووت در فقر نسبی همچنان یک فروشنده خیابانی بوزا است € \"یک نوشیدنی از گندم ریز شده (که به طور سنتی به عنوان غیر الکلی و به عنوان مسلمان پذیرفته شد). شخصیت واقعی هرچند استانبول است و توسعه آن طی یک دوره 20 تا 30 ساله (در برابر پس زمینه رویدادهای جهانی) است. خود Mevlut یک شخصیت ساده و خنده دار است که از نوستالژی برای دنیای فزاینده ای از دست رفته رنج می برد که خود را در فروش Boza بازتاب می دهد - و او برای شخصیت های دیگر به عنوان نشان دهنده عقب ماندگی (عمدتا برای عموزاده هایش) و برای بسیاری از مشتریانش به عنوان نشانه ای از سنت دلتنگانه در یک دنیای به سرعت در حال تبدیل شدن است. در مجموع یک رمان لذت بخش و عمیقا تحریک کننده - با یکی از شهرهای مورد علاقه من به عنوان یک شخصیت کلیدی است.

مشاهده لینک اصلی
رمان Orhan Pamukun سریعترین رمان قابل خواندن است، این است. او یک فینال زیبا دارد که به شادی و شادی او منجر شده است. من خیلی خیلی خوب هستم من آن را 5 سال دادم اما من آن را برای قرمز نام من استفاده می شود؛)

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شوری در سر


 کتاب زندگی پنهان نویسنده ها
 کتاب آقای دیکنز و سرودش
 کتاب بانوی دریاچه
 کتاب راه شاهی
 کتاب تان جی ها 1
 کتاب خط زمان