کتاب شمال

اثر لویی فردینان سلین از انتشارات جامی - مترجم: محمود سلطانیه-ادبیات داستانی

کتاب شمال رمانی به قلم لویی فردینان سلین در سال ۱۹۶۰ بر اساس زندگی شخصی وی نوشته شده است. روایتی از روزهای جنگ و فرارش از کشور فرانسه به دانمارک و حوادث تلخ و تجربیات او که در قالب داستان به روی کاغذ آورده است نخستین چاپ کتاب به زبان فرانسه بوده. برخی از شخصیت های کتاب شمال هم نام افرادی بودند که در زندگی سلین نقش داشته اند و این امر باعث مورد اتهام قرار گرفتن شد و مجبور شد در چاپ های بعدی کتاب نام شخصیت های کتاب را بر اساس تخیلش انتخاب کند


خرید کتاب شمال
جستجوی کتاب شمال در گودریدز

معرفی کتاب شمال از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شمال


 کتاب ۱۴
 کتاب دشت بهشت
 کتاب داستانهای شکسپیر
 کتاب راه
 کتاب ساقه بامبو
 کتاب جاناتان استرنج و آقای نورل