کتاب شماره صفر

اثر اومبرتو اکو از انتشارات روزنه - مترجم: رضا علیزاده-ادبیات داستانی




خرید کتاب شماره صفر
جستجوی کتاب شماره صفر در گودریدز

معرفی کتاب شماره صفر از نگاه کاربران
گمان کنم امبرتو اکو اخرعمری به پایان راه خلاقیت ادبی رسیده بود. کسل کننده ، پرگو و مزخرف .صفات مناسب برای اخرین اثر این استاد مسلم

مشاهده لینک اصلی
داستان سرراست، هم تاریخ، هم سیاست، هم ژورنالیسم. شاید تنها ایراد ترجمه پانوشت‌هایی بودند که نبودند. خیلی از اشخاص برای منِ خواننده‌ی معمولی ناآشنا بودند.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب شماره صفر


 کتاب دزیره
 کتاب ماری
 کتاب سرمگس و مگس خورخوره
 کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون
 کتاب ابله
 کتاب جنگی که نجاتم داد