کتاب شرلی

اثر شارلوت برونته از انتشارات نشر نی - مترجم: رضا رضایی-ادبیات داستانی

«قرن نوزدهم در نوجوانی غول‌آسای خود بازیگوشی می‌کند... این پسرِ غول در بازی‌های خود کوه‌ها را از جا می‌کند و برای تفریح صخره‌ها را به این‌سو آن‌سو می‌اندازد.»؛

این توصیف شارلوت برونته است از زمانه‌ی دشوار و متلاطمی که در آن کل اروپا درگیر جنگ‌های ناپلئونی است و انگلستان نیز با بحران‌های جدی اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو است. در بحبوحه‌ی شورش‌های کارگری و آشفتگی‌های صنعتی و تجاری، هنوز «عشق» جوانه می‌زند، اما روابط افراد تحت تأثیر رویداد‌های سیاسی و تاریخی قرار می‌گیرد و تعبیر و تفسیر طبقات اجتماعی از این رویدادها نیز بر مصلحت و منفعت خود آن‌ها مبتنی است. عواطف و احساسات در برابر ملاحظات مادی و اجتماعی رنگ می‌بازند، ازدواج‌ها مصلحتی‌اند (نه عاشقانه) و مناسبات انسانی تابع معیارهای مادی (نه عاطفی). شرلی رمانی است تاریخی ـ اجتماعی به عالی‌ترین معنای کلمه؛


خرید کتاب شرلی
جستجوی کتاب شرلی در گودریدز

معرفی کتاب شرلی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب شرلی


 کتاب سفرنامه روسیه
 کتاب زندگی کوتاه است
 کتاب تپه های سبز آفریقا
 کتاب پنهان
 کتاب آواز ملکه
 کتاب هرج و مرج محض