کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون

اثر میکا والتاری از انتشارات معیار - مترجم: داوود نعمت اللهی-ادبیات داستانی

Upon being published, The Egyptian outsold every other novel published that year, and remains a classic; readers worldwide have testified to its life-changing power. It is a full-bodied re-creation of a largely forgotten era in the world s history: the Egypt of the 14th century B.C.E., when pharaohs and gods contended with the near-collapse of history s greatest empire. This epic tale encompasses the whole of the then-known world, from Babylon to Crete, from Thebes to Jerusalem, while centering around one unforgettable figure: Sinuhe, a man of mysterious origins who rises from the depths of degradation to become personal physician to Pharaoh Akhnaton.


خرید کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون
جستجوی کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون در گودریدز

معرفی کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون از نگاه کاربران
این فقط پنج ستاره را از دست می دهد - چون من مدت زیادی طول کشید تا گرمازدگی را به توههه، شخصیت و راوی، و فقط کمی بیش از حد از یک نابودگر. بنابراین، نه، من نمی توانم این را یک داستان خوشحال کنم - اما این داستان غم انگیز حماسی و داستان های تاریخی بزرگ مصر باستان تحت Akhenaton، فرعون یونانی خود است. اگر نمی دانستم وارد می شدم، نمی توانستم حدس بزنم این رمان در سال 1945 نوشته شده است. هرچند که ممکن است برخی از دلخوری های آن را توضیح دهد - ایوان می گوید وقتی که آن را منتشر شد، آن را با افرادی که ایدئولوژی های انسانی را دیده بودند سقوط خواهد کرد استالین، هیتلر، هولوکاست. این در مصر باستان بیش از 1300 سال قبل از تولد مسیح است. به نظر می رسد که اکتونیت اولین مونیتی است، بنابراین او برای یهودیان، مسیحیان و مسلمانان شگفت انگیز است. قبل از این، من نجیب مهفوز آخناتون، دیلر حقیقت را خوانده بودم. محفوظ مسلمان است و من فکر کردم که می توانم آن رمان را رنگ آمیزم. والتاری، از نظر وی، مسیحی معتقد بود. رمان او هرچند در عین حال به عنوان داستان خالق مسیحی مطرح می شود. همانطور که گفتم، این موضوع در سال 1945 نوشته نشده است. من احساس نکردم که یک پوشش جهانی از زمانیکه این مجموعه بیگانه بود بیگانه باشد - و برای من این علامت داستان داستان تاریخی بزرگ است که احساس میکنید به جای خواندن مردم مدرن در لباس های تاریخی به جای و مکان دیگر منتقل شده است. در حقیقت، من فکر می کنم والتاری تقریبا به اندازه کافی خوب بود - همانطور که گفتم مدت زیادی طول کشید تا من برای گرم شدن به خورشید بروم. به ویژه در جوانان او، متکبر، غم انگیز، و خیلی احمق به زندگی بود. اما در این رمان شخصیت های مثبت و قوی زن وجود دارد - آنها خیلی زود خیلی زود متوجه شدند. و والتاری این را نه تنها در مصر قرار داد، بلکه مانند یک تور بزرگ از جهان عصر برنز - مصر، کنعان، سوریه، بابل، هاتی، کرت. اشاره به داستانهای کتاب مقدس و اسطوره یونانی وجود دارد. Sinuhe به عنوان یک کودک شناور در رودخانه بر روی یک قوطی نعنا شناخته شده است و Minea، یکی از شخصیت های مثبت زن، یک گاو نر از Minoan کرت - و یک minotaur و دخمه پرپیچ و خم وجود دارد. بر اساس آنچه که از طریق اینترنت جمع آوری کردم، والتاری تحقیق گسترده ای را برای این کتاب انجام داد و حتی از مصر شناسان نیز ستایش کرد. بنابراین، واقعا، این رمان یک راننده بزرگ سوار است که هرکدام به دنبال داستان های تاریخی بزرگ است - حتی اگر آن را خوانده ام.

مشاهده لینک اصلی
در زمانی که bezdelÄ \"گاز برای زمستان دوباره ierakuÅ¡Ä را دا« A A † و شب palikuÅ¡i tumÅ¡Ä کی طور فزاینده ای دشوار است \"برای پیدا کردن چای به عنوان چای رقیق GRA مو با خواندن« ksmotu کبد ارزان است. که DPL \"چرا که یک بار مو قفسه GRA STA در عین حال\" و نمی تواند جو، جو \"ارزان\" حق خواندن یک mvielu جدید را انتخاب نمایید. AiztecÄ \"که در آن تقریبا یک« لانه های یک «denspulksteÅ † لا\" تا زمانی که من مرتکب «جو انتخاب شما\" لی. یعنی درعا «شیر Z KS پایان، نه چای که در آن M هنوز\" RTP \"S † SUA ستاره uzlÄ\" kÅ¡ana، اما مدرن تقویم سال ره جدید است. حافظه من \"روابط که واقعا هنوز رتبهدهی نشده است« žojis برگزیده «t تمام GRA matblogeru کریسمس\" جشن خود † فضل EMTA به دست آمده. «مشابه تا Å¡im من هر سال من بازی\" JIS به ارتکاب «تی. نولا \"مو، که است که همیشه و\" R بوده و همیشه \"R قضاوت« آن ها، و کشتی شروع می شود به عنوان خوانده شده «تی سیبیلا بخش او دکتر GRA matu.Ä € Senmuts و همسرش از Kipa † الف کمپین« لو peldoÅ¡ سبد می یابد یک سالن کوچک \"دائی نی که † زمین اونا Å¡anas آوردن و کلمه را Sinuhe. در Za \"NS رفتن audžutÄ\" VA در امتداد \"دا و شروع می شود ک گل میخ\" تی پزشکی \"ناس اسرار\" اسرار حذف شده \"VES خانه. کمک \"ING دکتر mirstoÅ¡Ä فرعون، Sinuhe iepazÄ« استاس یک حاکم دا \"اصل و در امتداد\" CTEC Ehnatons. حذف «VES نما Sinuhe نیز مواجه\" زیبا kurtizÄ نیکل Neferneferneferi که خانه «مبادا« حجاری RDA هنوز آماده به فدا کردن همه است که از طریق † صاحب آن. ماجراجویی «در پراگ شدید vilÅ¡anos، Sinuhe همراه با بنده اعتماد Kaptah ترک Â'à £ ipti به iepazÄ« تی جهان و افزودنی شما آن مطمئن شوید «پزشکی Å¡anas آمده زندگی می کردند. در paÅ¡Ä در طول قدرت Â'à £ IPTA 'می آید Ehnatons می دهد و خورشید تازه خدای کوه، مذهبی مطبوع £ که موافق با \"J می شود\" ساعت نیز \"Sinuhe. PA چای \"ج Ehnatons GA Å¡anas Sinuhe خارج از بستهبندی است\" \"و به اصطلاح، sveÅ¡umÄ برای« سدها، در نگاه به گذشته در ماجراجویی خود را «vojumiem غنی به حذف« vi.SacÄ «Å¡u« دستگاه گوارش افتخاری اگر مو GRA برای \"شما انتخاب کنید\" ارزان \"متاهل سر خود را و قبل از خواندن کتاب« Å¡anas برای «شما مورد علاقه« JIS شعار من چای Å¡Ä · طعم واقعی به عنوان یک muÅ¡u džinkstoÅ † «یک AUSA من و مو GRA به احتمال زیاد برای \"شما تکیه به عقب. TAA تو Å¡Ä \"برای اولین بار sastapÅ¡anÄ من به نویسندگان، سرعت بود عنوان شما می خواهم\" مناسب و Sibilla حال حاضر به من خانه گوسفند \"SLUS به هنوز« NA ها Neba \"تومان. این \"ļ دیروز A A\" ros به حضور T با ایده mazbiÅ¡Ä دا ·  «تی Palass« Å¡u. MazbiÅ¡Ä ·  «تیس را انتخاب کنید\" RTA PA rsimts صفحه است. از کوما Å¡Ä رفتن · برای «S موسی STA stsun دامنه جو از اطلاع هر دو Sinuhem کوچک برای« S سرنوشت. سن Â'à £ مصر برای همیشه روش متر و انسان »که به دنیا به خانه\" R است بر سنت دانشگاه نصب شده \"\" سلیما بین انگشتان به عنوان یک این است که فقط سخت \"یعنی به Å¡ajÄ شرکت شکستن\" به کارشناسی augÅ¡u. و هر کسی که علاقه مند هستند \"متاهل بابل هنوز« RU مطمئن شوید Å¡anas متر، آن را به یک روشن است € \"MA است که ستاره\" قبل ما «سو piedzimÅ¡anas.Autors Sinuhe است پرتاب یک\" سو likteÅ † من رکورد است \" یک £ مصر هنوز \"گوشه ای از یک نقطه عطف، زمانی که آزمایش فراعنه\" اگر مطبوع £ مذهبی، منع خدایان قدیمی و CA محلی \"لا جدید است. هنگامی که همه درهم و برهمی Å¡ajÄ «Â'à £ مصر robežakmeÅ † بازدید کنندگان مبارزه با RTA\" اگر بازدید کنندگان می گوید سنت برای انتقال. زمانی که شماره پایان \"تمساح ارزان شد kļuvuÅ¡i را انتخاب کنید\" ارزان حیطه \"و GI این کارشناسی ارشد بو« ROS هیچ جایی که در آن به سر به پایین درجه مسیر انحرافی را طی ارزش به RKA در امتداد حال \". Sinuhe به تیس vieglprÄ است و یک £ · E است، توماس \"R یک · A\" NIA † سر باز \"ابزار\" جام جم از طریق یک † teikÅ¡ana پیام کارشناسی ارشد و معلول است. VIA † ¡است تمام خانه انجام می دهند \"مبادا« حجاری هنوز RDA و فراتر از آن نیت خوب. اما نیت خوب به عنوان یک خانه می دانم متر بسیار غیر فعال کردن \"ارزان\" تورم، زمانی که قلب خود را در مقیاسهای جهان فراتر از قبر قرار داده است. \" و مگر این که شما یک فرعون که KUA £ است مستقیم به شما را به سرزمین غربی نیست، و سپس شما باید پایه و اساس \"مشکل گاز\" mas.Neesmu Antao «پاها هنوز\" گوشه \"حرفه ای بزرگ باید، TAA U است تصادفی\" جو من ها Neba \" تی بود نگران نباشید saÅ¡utumÄ است. بله، نویسنده visnotaļ سینه بند «ششم تفسیر\" هنوز \"از لحاظ تاریخی حوادث gojot سفارشی Sinuhe خود را حذف کنید« VEI. TAA تو از طریق † ¡است همچنین «cenÅ¡as پاسخ\" این موضوع از تعهد شرکت تابعه نه به عنوان بخشی برای «شما در جهان است، اگر به عنوان یک DS هنوز\" گوشه را تحت تاثیر قرار \"اورژانس چای ها Neba\" شما متولد شدند، و یا برای \"شما انتخاب کنید\" ارزان \"متاهل انجام «تی است. آیا جهان برای \"شما بهتر است که بد یا که. به احتمال زیاد آن برای «شما دا چای همان حال، به رغم مردم\" به عنوان یک کشتی راحت مردم \"طبیعت کو است و بدون تغییر« ga.GrÄ مو به عنوان خوانده شده «جو رفت\" TNA \"متر باقی می ماند و من با دخالت نمی کنیم\" نه ضخامت به عنوان آن را یک بار \"متر خانه\" DZ برای «تی توسط garlaicÄ\" GA Kiem کار می کند یا وزن. من نمی توانم بگویم که Sinuhe حذف «VES ceļš فقط شاد یک بار\" متر نیز \"خوشحالم\" دستگاه گوارش سینه بند «Å¾i، TAA تو آمده سن کوت VIA † ¡است از دست رفته\" اگر خدایان، مردم و خانه \"مردم ļos\" بود KUS. وسایل خوبی \"، اما از ذهن« قرن هنوز «RS بازدید کنندگان حال حاضر می دانیم که طلا را فقط به« šļi در طریق † متر بله به یک غاز چاق garÅ¡o بهترین k برای اسکا برده آبجو بو. متر خواندن محلی می تواند اختلافات seviÅ¡Ä · بازدید کنندگان از طریق † با یک برده اعتماد Kaptah خنده، بلکه \"بسیاری از Sad سینه بند« ži وجود دارد. استادان نویسنده «GI نمایش که Sinuhe از visnotaļ حذف« vespriecÄ «مردم GA\" آن، نیز \"به نام vientuļnieku، LA\" می آید متر تبدیل \"rÅ¡as یک« GNA VEA زبان کوچک، kurÅ¡ مطمئن شوید بیش از حد . و آنچه را که از طریق † هستم تعلیق شیرجه PA rdomÄ متر در «VES حذف خود را اگر\" گو و Noza «mi.BeigÄ به هیچ مردی\" شما PA rmest که چشم های من از دیدن «juÅ¡as فقط آنچه دیده هر یک £ EA · دارم! توجه داشته باشید «Å¡u کتاب در امتداد جیا« چای «BA در مقابل افراد دیگر\" آمار و ارقام و که همه \"ج برای« چای «درمان ستایش هما ارگانیسم ها، این واقعیت است که هر یک از ما از زمان به زمان از خواب بیدار ارزان است\" می توانید اندازه \"ابزار\" نه تنها اموال و پول است. TAA، و غیره در کتاب همان زمان سینه بند \"یاد می آورد که مردم\" طبیعت کو بی اثر و به تغییر در † است می KT در یک لحظه بیا \"، مردم\" کی هرگز آن آماده نیست، از طریق † من همیشه 'R می خواست را به مسن تر بازگشت حتی اگر این به معنای «خانه را از طریق † Ù galu.GrÄ Matai کار برکنار شده 10 از 10 نقطه\" متر و من تشکر «قرن Sibilla که از طریق † بخش مو Å¡o GRA مرد اگر مورد علاقه او« Å¡anai. در حال حاضر من یک کتاب، که من labprÄ تی توصیه \"Å¡u دیگران است. AizraujoÅ¡i Â'à باستان £ ipti اگر دوست داشتن \"که هنوز\" L تاریخی رم نیکل، پس از آن مجموعه ...

مشاهده لینک اصلی
من حتی تعداد زیادی از ترجمه های پرشور را حتی در مواد به ایالات در VS نداشتم. یک کتاب از کتاب. عظیم من دوست دارم آن را توصیه کنم به کسانی که هنوز 30 (خوب یا حداقل 25) نیستند. این چیزی است که باید بگویم. اگر من تا الان 10 را بزنم، تورنتو قطعا آنجا خواهد بود ...

مشاهده لینک اصلی
** هشدار اسپویلر ** (مشاهده اسپویلر) [Betties کتاب (پنهان کردن اسپویلر)]

مشاهده لینک اصلی
به khuneye ma در کتاب RO شما زمین nemimund محبتم سهم از koli ساره inke آلن کی می خواد bekhune moshkel پیش miumad مرد تو 2 بار در khundam ketabo شود faseleye 1sal ولی vaghean enghadr matne jazabo giraii جرات تو HATA بسازیم لخت دوم دلم nemiumad bezaramesh kenar.va narahat konande تارین sahnei تو tosif mikone marbut شود dokhtari bood تو توی ghayegh بسازیم sinohe miraghse VA شب بد DAR kohe ejdeha میره ... :(

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سینوهه پزشک مخصوص فرعون


 کتاب دل به من بسپار
 کتاب کیفر آتش (برج بابل)
 کتاب مرد بزرگ
 کتاب احیا
 کتاب سلاخ خانه شماره پنج
 کتاب ساحره پورتوبلو