کتاب سفر به مرکز زمین

اثر ژول ورن از انتشارات ترانه - مترجم: سلماز بهگام-ادبیات داستانی

ژول ورن در سومین اثر بزرگ علمی تخیلی خود به شرح چگونگی کشف و شناسایی تونلی مخفی می‌پردازد که از طریق آتشفشان به مرکز زمین راه می‌یابد. راهنمای این سفر اکتشافی تخیلی یک دانشمند مضحک و غریب است که همراه فرزندخوانده‌اش و یک بلد راه ایسلندی عازم سفر می‌شود؛


خرید کتاب سفر به مرکز زمین
جستجوی کتاب سفر به مرکز زمین در گودریدز

معرفی کتاب سفر به مرکز زمین از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سفر به مرکز زمین


 کتاب 44 قصه
 کتاب قلب سگی
 کتاب این داستان یک جورهایی بامزه ست
 کتاب خیابان میگل
 کتاب نامو دختر آفریقا
 کتاب تام سایر