کتاب ستاره ی دوردست

اثر روبرتو بولانیو از انتشارات نگاه - مترجم: اسدالله امرایی-ادبیات داستانی

اکثر ما آنجا زیاد حرف می‌زدند، نه فقط درباره شعر، که از سیاست، سفر (کمتر کسی از جمع ما می‌دانست سفرهای ما به چه چیز شبیه خواهد بود)، نقاشی، معماری، عکاسی، انقلاب و مبارزه مسلحانه‌ای که خیال می‌کردیم طلیعه زندگی تازه و دورانی تازه خواهد بود، برای اکثر ما مثل رویا بود، یا درست‌ترش آن که کلیدی بود که در دنیای رویاها را می‌گشود، فقط رویاها ارزش زیستن دارند. حتی اگر سربسته می‌دانستیم که رویاها اغلب به کابوس مبدل می‌شوند، نمی‌گذاشتیم مخل ما بشود؛


خرید کتاب ستاره ی دوردست
جستجوی کتاب ستاره ی دوردست در گودریدز

معرفی کتاب ستاره ی دوردست از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ستاره ی دوردست


 کتاب سگ سفید
 کتاب شاهزاده نخودفرنگی
 کتاب بدبیاری های مکس کرامبلی: قهرمانی در کمد
 کتاب مدرسه ... است: به دادم برسین
 کتاب ارباب حلقه ها (جلد اول)
 کتاب صبحانه قهرمانان