کتاب رزا

اثر کنوت هامسون از انتشارات گل آذین - مترجم: قاسم صنعوی-ادبیات داستانی

هامسون برنده جایزه نوبل ادبیات برای رمان های متعددی نوشته شده از دهه 1890 تا 1930 است. رزا، که شخصیت هایش مربوط به کسانی است که در پان خود بود، در اصل یکی از محبوب ترین داستان های او بود. این ترجمه جدید برای نخستین بار، ظرافت های زبانی و ساختاری زبان و داستان داستان هامسون را نشان می دهد.


خرید کتاب رزا
جستجوی کتاب رزا در گودریدز

معرفی کتاب رزا از نگاه کاربران
پیش از این کتاب ، نخست باید «پان» را بخوانید

مشاهده لینک اصلی
بماند كه من نفهميدم اين همه @آى@ و @آه@ كه مترجم آورده برگردانِ چيه !!!!!!

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب رزا


 کتاب جری جوان
 کتاب در تنگ
 کتاب راه سخت
 کتاب خانه روان
 کتاب پنی قشقرق 2
 کتاب خاطرات دو عروس جوان