کتاب راهی دراز برای رسیدن به آب

اثر لیندا سو پارک از انتشارات پیدایش - مترجم: فائزه اثنا عشری-ادبیات داستانی

سودان سال 1985: جنگ به دهکده سالوا وارد می شود، ویران می کند، مردان و پسران نوجوان را با خود می برد و زنان و کودکان را باقی می گذارد. سالوا یکی از این کودکان است.

سودان سال 2008: نیا دختر نوجوان باید روزی هشت ساعت پیاده روی کند تا برای خانواده اش آب تهیه کند.

سودان سال 1985: سالوا در جستجوی خانواده و امنیت از دست رفته راهی بیابان ها می شود.

آمریکا سال 2010: این کتاب بر اساس زندگی من نوشته شده...

دو نوجوان... دو داستان
یک کشور... سودان!


خرید کتاب راهی دراز برای رسیدن به آب
جستجوی کتاب راهی دراز برای رسیدن به آب در گودریدز

معرفی کتاب راهی دراز برای رسیدن به آب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب راهی دراز برای رسیدن به آب


 کتاب تروریست خوب
 کتاب پسر کوچولوی بد
 کتاب اعتراف
 کتاب بی سرنوشتی
 کتاب ماهی چاق گنده ی من که زامبی شد (جلد اول)
 کتاب راهی به سوی بهشت