کتاب دشمن عزیز

اثر جین وبستر از انتشارات قدیانی - مترجم: مهرداد مهدویان-ادبیات داستانی

The story is presented in a series of letters written by Sallie McBride, Judy Abbotts classmate and best friend in Daddy-Long-Legs. As Daddy-Long-Legs traced Judy Abbotts growth from a young girl into an adult, Dear Enemy shows how Sallie McBride grows from a frivolous socialite to a mature woman and an able executive. It also follows the development of Sallies relationships with Gordon Hallock, a wealthy politician, and Dr. Robin MacRae, the orphanages physician. Both relationships are affected by Sallies initial reluctance to commit herself to her job, and by her gradual realization of how happy the work makes her and how incomplete shed feel without it. The daily calamities and triumphs of an orphanage superintendent are wittily described


خرید کتاب دشمن عزیز
جستجوی کتاب دشمن عزیز در گودریدز

معرفی کتاب دشمن عزیز از نگاه کاربران
*کتابی مهیج و دارای پستی و بلندی*
به نظرم دشمن عزیز کتابی بود که از نظر نوشتاری با بابا لنگ دراز افت نکرده بود و شاید حتی بهتر هم بود.

مشاهده لینک اصلی
بعضى ديدگاههاى مطرح شده تو كتاب رو دوست نداشتم (ولى چون سال انتشارش ١٩١٥ بوده ميبخشمشون)، عوضش خيلى جاهاى بيشترِ ديگه ش رو دوست داشتم.
نثرش روان و دلنشينه.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دشمن عزیز


 کتاب سارازین وفاچینوکانه
 کتاب ماکاموشی، اسم من استیلتن است
 کتاب سایه ی باد
 کتاب خویشاوندی های اختیاری
 کتاب آرزوهای بزرگ
 کتاب شرق غرب