کتاب دریا پشت ایستگاه قطار است

اثر یوتا ریشتر از انتشارات افق - مترجم: کتایون سلطانی-ادبیات داستانی

من و تو از جنس این جور آدم ها نیستیم!
نوینر برای اولین بار تنهای تنها شده است. تنهای تنها در خیابان حتی شب ها. و اگر با کاسموس رو به رو نمی شد، بی برو برگرد شانسی برای زنده ماندن نداشت.
کاسموس گفته بود:«اگر یکهو کسی از پشت سر چیزی بهت گفت، اصلا نباید از هول تکان بخوری. این جور وقت ها آدم باید خیلی آهسته سرش را بچرخاند عقب. حالا هم بزن به چاک و بیشتر از این مزاحمم نشو !»


خرید کتاب دریا پشت ایستگاه قطار است
جستجوی کتاب دریا پشت ایستگاه قطار است در گودریدز

معرفی کتاب دریا پشت ایستگاه قطار است از نگاه کاربران
اگه شما خیلی خیلی فقیر باشید و یه آرزوی بزرگ داشته باشید که برای رسیدن بهش مجبور شید فرشته ی نگهبانتون رو بفروشید، این کار رو می کنید؟

ناینر این کار رو کرد، در حالی که می دونست اگه فرشته ی نگهبانش رو بفروشه، دیگه نمی تونه موفق بشه!! :(

مشاهده لینک اصلی
فضای جالب و کشنده ای داشت...
ولی زیاد از حد شاد تموم شد؛ یعنی اصلن نمی شد انتظار داشت که همه چیز این قدر خوب تموم بشه. همین داستان رو باورناپذیر می کرد.
شخصیت ملکه کمی مصنوعی و گنگ بود؛ اگه یه کم بیشتر از جزییات زندگیش می گفت خیلی خوب تر می شد
در کل ارزش خوندن داشت؛ انرژی مثبت زیادی داشت.
***
نظرات بعد از خوانش دوم:
توصیف‌های داستان گنگ بود، نمی‌شد درست متوجه شد چه چیزی در جریان‌ه؛ برخلاف طرح داستان که بیش از حد مستقیم بود و بدون اتفاق خاصی همه چیز مستقیم و پیوسته جلو می‌رفت.
شخصیت پردازی‌ها به شدت ساده بود، اما باورپذیر و مانوس بودن.
در کل کتاب با تمام مشکلات فنی‌ش حس خوبی داشت.


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب دریا پشت ایستگاه قطار است


 کتاب بابا لنگ دراز
 کتاب عاشقان ژاپنی
 کتاب نور شعله ور
 کتاب ایزابل
 کتاب نامه ای از پکن
 کتاب سرزمین غریب