کتاب خویشاوندی های اختیاری

اثر یوهان ولفگانگ فون گوته از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سعید پیرمرادی-ادبیات داستانی

یوهان ولفانگ فون گوته در شاهکار ادبی حاضر یکی از دیرپاترین روابط انسانی، یعنی رابطه‌ی زوجی و پیچیدگی‌های ناشی از تقابل احساس و اخلاقیات حاکم بر این رابطه را به تصویر می‌کشد. گفته‌ها و ناگفته‌های بسیاری در این‌باره دارد، گویی در زمان حال و میان ما زندگی می‌کند و می‌نویسد. رمان خویشاوندی‌های اختیاری که از جانب بسیاری معاصران گوته جنجالی نام گرفت، در آفرینش رمان‌های قرن نوزدهم و بیستم تاثیر بسزایی داشت. خویشاوندی‌های اختیاری گوته سرآغاز یک سبک داستان‌سرایی در ادبیات جهانی شد. به دنبال او و با الهام از رمان گوته، مادام بواری فلوبر، آنا کارنینای تولستوی و افی بریست فونتانه عرضه شدند. زمانی که توماس مان کوه جادو را می‌نوشت و بیش از آن، سرگرم نگارش مرگ در ونیز بود، در جست‌وجوی «تعادل میان حس و اخلاق» رمان گوته را بیش از پنج بار خواند، مطلبی که به نظر وی در خویشاوندی‌های اختیاری گوته به کمال نشسته است؛


خرید کتاب خویشاوندی های اختیاری
جستجوی کتاب خویشاوندی های اختیاری در گودریدز

معرفی کتاب خویشاوندی های اختیاری از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خویشاوندی های اختیاری


 کتاب مارتین درسلر
 کتاب همسر مسافر زمان
 کتاب شمشیر شیشه ای
 کتاب داستان های شکسپیر
 کتاب عروس فریبکار
 کتاب مجموعه پرونده های شرلوک هلمز(3)