کتاب خلوت

اثر پل کنستان از انتشارات هرمس - مترجم: فاطمه ولیانی-ادبیات داستانی

خلوت (برنده‌ی جایزه‌ی ادبی گنکور فرانسه در سال 1998)،هم‌چون دیگر آثار کنستان در زمانی فشرده و فضایی بسته با طنزی گزنده، راوی تنهایی و غربت انسان‌ها و جستجوی مذبوحانه‌ی سرپناه است.


خرید کتاب خلوت
جستجوی کتاب خلوت در گودریدز

معرفی کتاب خلوت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خلوت


 کتاب خدایا آن جایی؟منم مارگارت
 کتاب دمیان
 کتاب خانه ای که در آن بزرگ شدیم
 کتاب تس دوربرویل
 کتاب شش سال
 کتاب کارآگاه سیتو و دستیارش چین می ادو 6