کتاب خدا حفظتان کند آقای رزواتر

اثر کورت ونه گات از انتشارات نیماژ - مترجم: محمد حسینی مقدم-ادبیات داستانی

بی‌خیال همه‌ی آن نویسنده‌های با استعدادی که بلدند خیلی قشنگ، یک لحظه‌ی خیلی قشنگ از زندگی خیلی کوتاه یک آدم را توصیف کنند؛ وقتی که این همه کهکشان وجود دارد که از ازل توی این دنیا بوده‌اند و میلیون‌ها میلیون موجود توی آن‌ها هست و میلیون‌ها میلیون موجود قرار است که توی آن‌ها به دنیا بیایند و از دنیا برود. بی‌خیال همه‌ی آن نویسنده‌ها؛


خرید کتاب خدا حفظتان کند آقای رزواتر
جستجوی کتاب خدا حفظتان کند آقای رزواتر در گودریدز

معرفی کتاب خدا حفظتان کند آقای رزواتر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خدا حفظتان کند آقای رزواتر


 کتاب پیدات کردم سرمگس!
 کتاب مدرسه ... است: داداش خیلی خالی بندم
 کتاب زندگی سخت
 کتاب کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز 2
 کتاب تا آنگاه که مرگ جدایمان کند
 کتاب سیزده نفر سر میز شام