کتاب خدا حفظتان کند آقای رزواتر

اثر کورت ونه گات از انتشارات نیماژ - مترجم: محمد حسینی مقدم-ادبیات داستانی

بی‌خیال همه‌ی آن نویسنده‌های با استعدادی که بلدند خیلی قشنگ، یک لحظه‌ی خیلی قشنگ از زندگی خیلی کوتاه یک آدم را توصیف کنند؛ وقتی که این همه کهکشان وجود دارد که از ازل توی این دنیا بوده‌اند و میلیون‌ها میلیون موجود توی آن‌ها هست و میلیون‌ها میلیون موجود قرار است که توی آن‌ها به دنیا بیایند و از دنیا برود. بی‌خیال همه‌ی آن نویسنده‌ها؛


خرید کتاب خدا حفظتان کند آقای رزواتر
جستجوی کتاب خدا حفظتان کند آقای رزواتر در گودریدز

معرفی کتاب خدا حفظتان کند آقای رزواتر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خدا حفظتان کند آقای رزواتر


 کتاب موسیو ابراهیم
 کتاب اسرار دخمه جنی
 کتاب صلیب سربی
 کتاب تس دوربرویل
 کتاب من و داداش رباتم
 کتاب فرمین موش کتاب خوان