کتاب خانواده تهی

اثر کالم توبین از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: نورا موسوی نیا-ادبیات داستانی

The Empty Family, Colm Tóibín
عنوان: خانواده تهی؛ نویسنده: کالم تویبین؛ مترجم: نورا موسوی نیا؛ تهران، کوله پشتی، 1394؛ در 151 ص؛ شابک: 9786007642511؛


خرید کتاب خانواده تهی
جستجوی کتاب خانواده تهی در گودریدز

معرفی کتاب خانواده تهی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خانواده تهی


 کتاب غریبه ای در شهر
 کتاب دره اتاوا
 کتاب بودا در اتاق زیرشیروانی
 کتاب وداع با اسلحه
 کتاب ما اینجا زندگی می کنیم
 کتاب بودنبروک ها (زوال یک خاندان)