کتاب خانواده تهی

اثر کالم توبین از انتشارات کتاب کوله پشتی - مترجم: نورا موسوی نیا-ادبیات داستانی

The Empty Family, Colm Tóibín
عنوان: خانواده تهی؛ نویسنده: کالم تویبین؛ مترجم: نورا موسوی نیا؛ تهران، کوله پشتی، 1394؛ در 151 ص؛ شابک: 9786007642511؛


خرید کتاب خانواده تهی
جستجوی کتاب خانواده تهی در گودریدز

معرفی کتاب خانواده تهی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خانواده تهی


 کتاب عامه پسند
 کتاب بخش سرطان
 کتاب دیوانگی در بروکلین
 کتاب مرا نگاه کن
 کتاب صورت جلسه
 کتاب دیوید کاپرفیلد