کتاب خانه متحرک

اثر ژول ورن از انتشارات ترانه - مترجم: سلماز بهگام-ادبیات داستانی

در روز بیست و ششم سپتامبر، در لنکو، بسیاری از کشته‌شدگان را تکه‌تکه کرده و در آتش بزرگی ریختند و سوزاندند. علاوه بر این‌ها، در تمام شهرها و شهرستان‌ها و در سرتاسر کشور، قتل و کشتارهای انفرادی متعددی صورت گرفته بود که به همراه کشتار خونین در کانپور و لنکو، جلوه‌ی وهمناک و وحشتناکی به قساوت بی‌حدومرز نانا و پیروانش داده بود؛


خرید کتاب خانه متحرک
جستجوی کتاب خانه متحرک در گودریدز

معرفی کتاب خانه متحرک از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خانه متحرک


 کتاب ما یک عمر قلعه نشین بوده ایم
 کتاب دختر کاغذی
 کتاب شور ذهن
 کتاب دختر پرتقالی
 کتاب قتل آسان است
 کتاب تمام آن چه که هرگز به تو نگفتم