کتاب خاطراتی که نگه می داریم

اثر کری لانزدیل از انتشارات میلکان - مترجم: طناز باقری-ادبیات داستانی

کتاب خاطراتی که نگه می‌داریم اثر کری لانزدیل و ترجمه‌ی طناز باقری می‌باشد. داستان رمان خاطراتی که نگه می‌داریم مضمونی عاشقانه را داراست و در خصوص از دست دادن و یافتن عشق دوباره می‌باشد. داستانی در خصوص کشف حقیقت و کسانی که ما آنان را عزیز جان خود نگاه می‌داریم و از آن‌ها محافظت می‌کنیم... ؛

به پرتره‌‌ی نامزدی‌مون خيره شدم، من و جيمز زير نور سرخابی همديگه رو بغل كرده بوديم. غروب خورشيد با رنگ‌های نارنجی و قرمز، مثل پرده‌‌ی پشت صحنه‌‌ی تئاتر شده بود. شروع كرديم به لرزيدن. انگشتام و زانوهام می‌لرزيد. نه از پيش‌بينی‌هايی كه كرده بودم. از ترس. اگه جيمز زنده باشه، معنی‌اش اينه كه ماجرای بزرگ‌تری داشت دوروبرم اتفاق می‌افتاد و من اون‌قدر ساده‌‌لوح بودم كه نمی‌فهميدم... ؛


خرید کتاب خاطراتی که نگه می داریم
جستجوی کتاب خاطراتی که نگه می داریم در گودریدز

معرفی کتاب خاطراتی که نگه می داریم از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب خاطراتی که نگه می داریم


 کتاب ریشه های آسمان
 کتاب تارتارن روی کوه های آلپ
 کتاب آخرین مرز
 کتاب همراز
 کتاب دختر خاندان گات 1
 کتاب شب هنگام در شیلی