کتاب جان شیفته

اثر رومن رولان از انتشارات دوستان - مترجم: محمود اعتمادزاده (به آذین)-ادبیات داستانی

نمی توانستم برای جان شیفته ریویو بنویسم. برایم صرفن یک داستان نبود.بیشتر از آن رفیق بود و دوست. نمی توانستم تمام آنچه از آنت و رودخانه اش در جانم جاری بود را در کلمه بنشانم و توصیف کنم. یک شیفتگی بود که بیانش از عمقش می کاست...تجربه نابی بود که بهم هدیه شده بود....یک تصویر ژرف بود از زندگی که در قاب قصه برایم روایت شده بود...شراب نابی بود که به کامم نشسته بود و مرا شیدای خویش کرده بود....و من می دانستم که تا سالها در مستی اش غوطه ورم.


خرید کتاب جان شیفته
جستجوی کتاب جان شیفته در گودریدز

معرفی کتاب جان شیفته از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جان شیفته


 کتاب ینگه دنیا 1919
 کتاب لطیف است شب
 کتاب واحه ی غروب
 کتاب بدبیاری های مکس کرامبلی: قهرمانی در کمد
 کتاب پسر سرپرست یتیم خانه
 کتاب دوزخ