کتاب تورگنیف خوانی

اثر ویلیام ترور از انتشارات مروارید - مترجم: الهه دهنوی-ادبیات داستانی

رمان سرگشته در دنياي تورگنيف كه در سال 1991 نامزد جايزه ي بوكر شد ،
وصف دختر جواني است كه در خانواده ي همسرش خود را غريب مي يابد و براي فرار از ازدواجي محكوم به شكست تظاهر به ديوانگي مي كند

. فصل اول كتاب خواننده را به سراغ آخرين وقايع داستان مي برد و در ذهن خواننده سوالات بيشماري به وجود مي آورد ،

اما فصل دوم رمان از كودكي شخصيت اصلي مي گويد و داستان را از آغاز روايت مي كند .

زني لاغر اندام با ظاهري نحيف كه هنوز پنجاه و هفت ساله نشده ، گوشه ي ميز نشسته و با دقت غذا مي خورد .
برشهاي نان كره اي برايش نصف شده است ، نيمرو برايش تكه تكه شده ، و گوشت برش خورده است .
بلند زير لب مي گويد :« خب ، خوشبختي اينه !» ، اما هيچ كدام از زناني كه در اتاق غذاخوري هستند جواب نمي دهند ،
چون هيچ كدامشان آنقدر به او نزديك نيستند كه صدايش را بشنوند .
بقيه مي گويند او با ديگران فرق دارد چون ميتواند تنهايي از ميز خالي گوشه ي اتاق استفاده كند . نمكدان و فلفل پاش مخصوص خودش را دارد .


خرید کتاب تورگنیف خوانی
جستجوی کتاب تورگنیف خوانی در گودریدز

معرفی کتاب تورگنیف خوانی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تورگنیف خوانی


 کتاب به سفیدی استخوان
 کتاب جن شنی و آرزوهای پر دردسر
 کتاب قلعه مالویل
 کتاب در راه
 کتاب کتاب مقدس نئون
 کتاب شیطونی های من و خواهرم؛ خوشگل نشدم؟