کتاب تورگنیف خوانی

اثر ویلیام ترور از انتشارات مروارید - مترجم: الهه دهنوی-ادبیات داستانی

رمان سرگشته در دنياي تورگنيف كه در سال 1991 نامزد جايزه ي بوكر شد ،
وصف دختر جواني است كه در خانواده ي همسرش خود را غريب مي يابد و براي فرار از ازدواجي محكوم به شكست تظاهر به ديوانگي مي كند

. فصل اول كتاب خواننده را به سراغ آخرين وقايع داستان مي برد و در ذهن خواننده سوالات بيشماري به وجود مي آورد ،

اما فصل دوم رمان از كودكي شخصيت اصلي مي گويد و داستان را از آغاز روايت مي كند .

زني لاغر اندام با ظاهري نحيف كه هنوز پنجاه و هفت ساله نشده ، گوشه ي ميز نشسته و با دقت غذا مي خورد .
برشهاي نان كره اي برايش نصف شده است ، نيمرو برايش تكه تكه شده ، و گوشت برش خورده است .
بلند زير لب مي گويد :« خب ، خوشبختي اينه !» ، اما هيچ كدام از زناني كه در اتاق غذاخوري هستند جواب نمي دهند ،
چون هيچ كدامشان آنقدر به او نزديك نيستند كه صدايش را بشنوند .
بقيه مي گويند او با ديگران فرق دارد چون ميتواند تنهايي از ميز خالي گوشه ي اتاق استفاده كند . نمكدان و فلفل پاش مخصوص خودش را دارد .


خرید کتاب تورگنیف خوانی
جستجوی کتاب تورگنیف خوانی در گودریدز

معرفی کتاب تورگنیف خوانی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تورگنیف خوانی


 کتاب ترس و لرز
 کتاب به خاطر آقای تراپت
 کتاب 12 ستون
 کتاب مهتاب عشق
 کتاب حاجی مراد
 کتاب خشم