کتاب تفنن و سرگرمی های مهاجران آلمانی

اثر یوهان ولفگانگ فون گوته از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سعید پیرمرادی-ادبیات داستانی

سال نشر: 1394

گوته در این کتاب داستان جمعی از مهاجران آلمانی را بیان می کند که از ترس حمله ی فرانسویان - بعد از انقلاب فرانسه - ، به آن سوی کرانه های رود راین رفته اند و برای دور کردن تشویش این ایام حکایاتی چند برای هم تعریف می کنند. این حکایات بعضی تخیلی و بعضی اخلاقی هستند


خرید کتاب تفنن و سرگرمی های مهاجران آلمانی
جستجوی کتاب تفنن و سرگرمی های مهاجران آلمانی در گودریدز

معرفی کتاب تفنن و سرگرمی های مهاجران آلمانی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تفنن و سرگرمی های مهاجران آلمانی


 کتاب هرچیز که افراشته شود
 کتاب سپر آذرخش
 کتاب بازگشت کلوسوس
 کتاب حصار و سگ های پدرم
 کتاب یک گربه یک مرد یک مرگ
 کتاب آخرین فراری