کتاب تحقیر و توهین شده ها

اثر فئودور داستایفسکی از انتشارات مجید (به سخن) - مترجم: پرویز شهدی-ادبیات داستانی

Prince Alexey, aka Alyosha, the son of Prince Valkovsky is a naïve but loveable young man who is easily manipulated by his father. Alyosha runs away with his girlfriend Natasha and as a result, her father, Nikolai, curses her. The only friend that remains by Natashas side is Ivan – her childhood friend who is deeply in love with her, and whom Natasha has rejected despite their being engaged. Prince Valkovsky tries to destroy Alyoshas plans to marry Natasha, and wants to make him marry the rich princess Katerina. Alyosha falls in love with Katerina, but still loves Natasha. He is constantly torn between these two women.


خرید کتاب تحقیر و توهین شده ها
جستجوی کتاب تحقیر و توهین شده ها در گودریدز

معرفی کتاب تحقیر و توهین شده ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تحقیر و توهین شده ها


 کتاب عروس
 کتاب جنگ فجیع جهانی اول
 کتاب اگر داوینچی مرا می دید
 کتاب مدار راس السرطان
 کتاب پسرکی با پیژامه راه راه
 کتاب وقتی تو را از دست دادم