کتاب به خدای ناشناس

اثر جان اشتاین بک از انتشارات در دانش بهمن - مترجم: علی منیری-ادبیات داستانی

While fulfilling his dead fathers dream of creating a prosperous farm in California, Joseph Wayne comes to believe that a magnificent tree on the farm embodies his fathers spirit. His brothers and their families share in Josephs prosperity and the farm flourishes - until one brother, scared by Josephs pagan belief, kills the tree and brings disease and famine on the farm. Set in familiar Steinbeck country, To a God Unknown is a mystical tale, exploring one mans attempt to control the forces of nature and to understand the ways of God.


خرید کتاب به خدای ناشناس
جستجوی کتاب به خدای ناشناس در گودریدز

معرفی کتاب به خدای ناشناس از نگاه کاربران
من همیشه می توانم روی Steinbeck حساب کنم تا ردیف خیره کننده ای که 2 ستاره می خواند را شکست دهد. من عاشق این هستم که همیشه می توانم به او بازگردم، با کتابی که هرگز از آن شنیده ام، و بلافاصله با شیوه ی او، جهان بینی اش به عقب رفته و پیام خود را کاملا دوست دارد. ظاهرا این دومین کتابش است و شما به وضوح می توانید ببینید که چگونه به کارهای آثار او بیشتر احتیاج دارد و پایه های مضامین را در طی دوره کار نوشتاری خود ایجاد می کند. اگر چه به وضوح در سطح دوم خود را تحت انگور، موش و ادن، به طور واضح نمی توانستم این کار را انجام دهم، احساس فوق العاده ای را متحمل شدم و تمرکز خود را بر روی زمین، طبیعت و زندگی جهانی که همه ما تجربه می کردند دوست داشتیم. تاکید بسیار زیادی بر زمین، حیوانات، آب و هوا دارد، و واقعا صادق است، واقعا وجود ندارد. اما هر یک از جمله به نظر می رسد با چنین معنی، معنویت، که شما نمی توانید فیض اطراف خود را بیش از جوزف در اینجا انکار آن را در اطراف او. من به فصل 3 مشهور انگور نگاه کردم و لاک پشت را از جاده گذراندم: کل کتاب ساختمان او را به این تسلط نشان می دهد و نشان می دهد رابطه ما بین انسان، حیوان، زمین، خداوند است. صفحات درباره چمن و باران، گاوها یونجه، برگ های بلوط بزرگ را بنویسید، اما با جمله هایی که مشتاقانه بخورم، پرواز می کنم، احساس می کنم مثل یک لحظه اگر زنی شاهد خدا نیست، مانند یوسف. تمرکز زیادی بر روی معنویت بدون لزوم به رسمیت شناختن خداوند - از این رو عنوان. با چنین دیدگاهی با برادر یوسف، کشیش، با همسرش، توماس فاتحه می گیریم و حتی با «اعتراض به دیگر اعضای قبیله» نیز اذعان می کنیم. نمادگرایی و نمایش بسیاری از چیزها در بسیاری از بخش ها هنوز تحلیل نشده است، اما من احساس می کنم که یک صفحه را از کتاب یوسف بگیرم و فقط آن را احساس کرده ام، احساس ناخوشایند، هرچند به نظر من عادلانه باشد، فکر می کنم نقاشی یوسف به عنوان یک شهید به سرزمین، برای دین خود، کمی بود. به هر طرفدار Steinbeck به دنبال فهرست عمیق تر خود را، این باید باشد. طبیعت، زندگی، خدا، مرگ، مردم، حیوانات - وجود. این همه اینجاست اگرچه طرح آهسته است، خلق و خوی شما را دور می زند.

مشاهده لینک اصلی
لا € ™ یادگار از مضامین انجیلی، اغلب توسط یک مذهب بت پرست مرموز و تقریبا جادویی آلوده، مشخصه مقدار از روایت او از اشتاین بک، هر دو برای داستان این است که، هر دو برای ویژگی های آن را به مکان و شخصیت می دهد. به طور خاص، چشم انداز طبیعی است با معانی نگران کننده متهم، پیشگویی مساعد و یا شوم، شعار و گاهی اوقات تعیین مسیر از حوادث و سرنوشت افراد؛ برخی شخصیت های اصلی از رمان های او، پس از آن، UNA € ™ هاله ژرف و کاریزماتیک که آنها را به خدایان و در انتخاب های خود از زندگی مدل در الگوهای از متون مقدس دست جذب دارند. شخصیت از این رمان، من فکر می کنم اغلب نادیده گرفته، ابعاد بسیار بزرگی در دلبستگی خود را به زمین و در نبردی و از جان گذشته که متعهد به محافظت از آن را از بلایای طبیعی است. به تنهایی و آلا € ™ سوء تفاهم محکوم حتی توسط کسانی که زندگی در کنار درب و او را دوست دارم، جوزف جزیره به تدریج از همه چیز در اطراف او، و از خود گذشتگی کل و منحصر به فرد به خدای خود ناشناخته تا آلا € ™ شناسایی کل و غم انگیز و با آن قربانی اجتناب ناپذیر خود را به عنوان تنها شانس نجات. باشکوه ترجمه یوجنیو مونتاله که، اگر چه برخی به عنوان منسوخ شده و یا ضعیف وفادار آلا € ™ انتقاد کرد، گویا به داستان آهنگی و یک پیشنهاد فوق العاده و از جمله به را تشکیل می دهند UNA € ™ عمل هنر دا € ™ داخل لا € ™ عمل دا هنر است که در حال حاضر در خود رمان است.

مشاهده لینک اصلی
این کتاب سومین کتاب Steinbecks در یک حرفه طولانی بود. تمام عناصر شگفت انگیز یک کتاب Steinbeck در حال حاضر وجود دارد: نثر، تنش بین شخصیت ها و در داخل هر شخصیت، عشق به زمین. با این حال، به نظر می رسید که آن را در عجله بود: عجله برای ایجاد آرکه تایپ از شخصیت اصلی جوزف وین و همسر الیزابت؛ عجله برای توصیف زیبایی و کشیدن زمین؛ عجله برای نشان دادن نسخه های ادبی خود از قربانی ایساک. شاید عجله ی او مهارت توسعه ی خود را به عنوان یک نویسنده، به عنوان برخی از نظریه؛ شاید این یک نسخه آزمایشی بود. توصیف های او از زمین - همیشه برجسته در کار خود - مرز اضافی بود. Steinbeck به وضوح و بی ادبانه زمین را دوست دارد. این عجله و @ کاراکتر @ چوب را به عنوان تنها آماتور بودن یا بی تجربگی آسان می کند؛ اما، به عنوان یک طرفدار Steinbeck unabashed، با صدای بلند اعتراض است که Steinbeck ناتوان از scribblings آماتور است. من احساس می کنم که ریختن آشکار یوسف به عنوان شخصیت های چندگانه کتاب مقدس، تغییر نقش از موسی به ابراهیم به Issac به الیا به مسیح، تنها با ارائه آرکه تایپ بلافاصله و اجازه نمی کند آن را به آرامی بیدار شدن، به عنوان استینبک اغلب در کتاب های دیگر . همانطور که همیشه، من یک کتاب Steinbeck را تمایل دارم که بخواند و Steinbeck را بخواند.

مشاهده لینک اصلی
این دومین رمان Steinbecks پس از جام حذفی ناموفق طلا است. من این را خواندم چون من این کتاب را در کتابخانه عمومی دیدم و گفتم چرا نه من هر رمان استینبک را دوست داشتم خواندن. و من هم این را دوست داشتم! همانطور که جوزف وین تصمیم می گرفت تا مزرعه خانوادگی اش را بیرون بیاورد، برای پیدا کردن یک محل از خودش، سرگردان می شود. او در نهایت خانه خود را در دره Nuestra Senora ثبت می کند. او بعدا متوجه می شود که پدرش مرده است و شروع به فکر کردن درباره درخت بلوط بزرگ در کنار خانه اش می کند، مثل اینکه پدرش نمادی از آن است. همچنین دارای یک سنگ مقدس مسی وحشی در مرکز جنگل کاج دره است. من شما را نابود نمی کنم بنابراین من اینجا متوقف می شود. موضوع اصلی در این کتاب همان شیوه ای است که یک مرد وقتی که ایمانش را می شکند واکنش نشان می دهد. بیشتر آن بر اعتقاد و تأثیر آن بر افراد مختلف تمرکز دارد. آن را نیز در مورد ارتباط بین کشاورز و زمین خود، حتی اگر زمین ظاهرا مرده و خشک است. این یک کتاب داستان تخیلی تاریخی / فلسفی خوب است، من آن را توصیه می کنم به افرادی که علاقه مند به موضوعاتی مانند ایمان / اعتقاد (نه مذهب) و کشاورزان زندگی می کنند.

مشاهده لینک اصلی
@ مرد تنها برای ارتفاعش قابل توجه بود، یکی دیگر از زشت و چربی بود، اما تغییر کرد. رقاصان هویت را از دست دادند. چهره ها رشد کردند، شانه ها کمی پیش رفتند، هر کس به بخشی از بدن رقص تبدیل شد، و روح بدن ریتم بود. @ p.90او مسیحی مصنوعی را دید که بر روی صلیب او آویزان بود، مرده و رنگ خون گرفته بود. هیچ درد در چهره او وجود نداشت، در حال حاضر او مرده بود، اما تنها ناامیدی و ناراحتی و بیش از این، غم و اندوه بی نهایت است. @ p.173 این یکی از اولین رمان های Steinbecks است، اما تصویری واضح از غرب است که او شناخته شده است در حال حاضر در صفحه کامل نمایش داده شده است مسیحیت و paganism نیز در متن مضمون در متن تسلط دارند و من مطمئن نیستم که کدام یک به دنبال بهتر است. من از کتاب لذت بردم که به من اجازه داد تا زمان ساده تر و آرام تر، زمانی که انسان و زمین به شدت در هم تنیده بودند فرار کنند. متاسفانه، همچنین به من یادآوری کرد که امروزه مردم نادانسته اند فراموش کرده اند که زمین و محیط زیست ما بسیار با ارزش و حیاتی است که همیشه باقی خواهد ماند. زمان Steinbecks به نظر می رسد بسیار دور، با وجود اینکه کمتر از 100 سال پیش، و من را ترسیده چگونه کمی یاد گرفته است.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب به خدای ناشناس


 کتاب مامور Z 4
 کتاب بودنبروک ها (زوال یک خاندان)
 کتاب راز قایق ها
 کتاب سرباز رنگ پریده
 کتاب قلب ، شکارچی تنها
 کتاب چنین پسران دلیری