کتاب بنیادگرای ناراضی

اثر محسن حمید از انتشارات مروارید - مترجم: حکیمه انتصاری-ادبیات داستانی

بنيادگرای ناراضی، قصه‌ی عشق است و سياست، روايت در هم تنيدگی تصميم‌های شخصی و رخدادهای كلان. از همان صفحه‌ی ابتدايی داستان، اين در هم تنيدگی نقطه‌ی آغاز روايت می‌شود. شروع قصه در بازار اناركلی در شهر لاهور پاكستان است؛ جايی كه نامش را از قصه‌ی عشقی نافرجام ميان دختری به اسم اناركلی و شاهزاده سليم گورگانی گرفته است. بنيادگرای ناراضی، قصه‌ی مواجهه‌ی هميشگی شرق و غرب هم هست؛ از روزگار امپراتوری عثمانی تا دوران ادعای امپراتوریي آمريكا. محسن حميد در روايت چند لايه‌ی داستانش به واكاوی تصورات، پيش‌فرض‌ها و گاهی توهمات هر دو سوی اين مواجهه و تاثيرات مخرب آن دست می‌زند... ؛


خرید کتاب بنیادگرای ناراضی
جستجوی کتاب بنیادگرای ناراضی در گودریدز

معرفی کتاب بنیادگرای ناراضی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بنیادگرای ناراضی


 کتاب مرگ نور
 کتاب گشتی در موزه کمونیسم
 کتاب وسوسه ی انتقام
 کتاب عشای ربانی ملحدان
 کتاب مقصد نیویورک
 کتاب بره ای که گرگ شد